UvW wil veroorzaker SBR verontreiniging laten opruimen

De UvW wil dat, na constatering van verontreiniging door rubbergranulaat, de veroorzaker verantwoordelijk kan worden gesteld voor verwijdering van de verontreiniging.

Op 18 oktober as. debatteert de Tweede Kamer, op verzoek van de Unie van Waterschappen (UvW), met staatssecretaris Stientje van Veldhoven, over de milieu-effecten van rubbergranulaat (SBR).

 

Op de agenda staan o.m. rapporten over de milieu-effecten van SBR op kunstgrasvelden. Deze rapporten zijn uitgebracht door het RIVM en de STOWA.

Toegepast op sportvelden

Rubbergranulaat wordt vervaardigd door oude autobanden te vermalen. Het granulaat wordt in Nederland veel toegepast op sportvelden met kunstgras. De Unie van Waterschappen heeft bij de Kamerleden aandacht gevraagd voor deze rapporten.

Doordat rubbergranulaat in het milieu terecht kan komen, kan plaatselijke vervuiling van de bermgrond en waterbodem ontstaan.

Verspreiding via bermgrond

Het RIVM adviseert om het milieu te beschermen door de verspreiding van het granulaat naar de bermgrond te voorkomen. Het instituut dringt er tevens op aan om de uitstoot via het drainagewater, van stoffen die afkomstig zijn van het rubbergranulaat, te beperken. De waterschappen sluiten zich aan bij dit advies.

UvW zorgplichtdocument

In het najaar van 2018 wordt het zorgplichtdocument aangepast. De waterschappen zijn voorstander van een verplichting om een verklaring over het toepassen van rubbergranulaat op kunstgrasvelden in dit zorgplichtdocument op te nemen.

Uit dit document moet dan gaan blijken dat toepassing van rubbergranulaat op kunstgrasvelden, niet leidt tot verontreiniging van bodem, het grondwater en het oppervlaktewater rondom het kunstgrasveld. Zo’n verklaring heeft de UVW nodig om te kunnen handhaven op grond van het Besluit Bodemkwaliteit.

Veroorzaker verantwoordelijk stellen

“Er moet voldoende worden gecontroleerd op de naleving van de zorgplicht bij de aanleg en het beheer van kunstgrasvelden”, zo stellen de waterschappen. “Bovendien moet, na constatering van een verontreiniging, de veroorzaker verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor verwijdering van die verontreiniging.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.