Gezondheidsrisico bij toepassing rubbergranulaat

Er is onrust ontstaan over de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden. De KNVB wil daarom dat nader wordt onderzocht welk risico PAK’s in en op deze sportvelden vormen. Vooralsnog is inschatting daarvan lastig omdat grondig onderzoek ontbreekt.

De infill op kunstgrasvelden wordt doorgaans gemaakt van gemalen banden van buiten Europa. Er is nooit grootschalig onderzocht of granulaatsporen in het lichaam van sporters terecht kunnen komen.

Onderzoek naar het gezondheidsrisico

In 2006 werd het bureau IndusTox door brancheorganisaties en de KNVB ingeschakeld om te onderzoeken of PAK’s ook in het lichaam van de sporters terecht zouden kunnen komen en hoe groot het gezondheidsrisico is. De EC startte 10 jaar later, begin 2016, een ‘verkennend’ onderzoek naar de gevolgen van de toepassing van o.a. rubberen korrels in kunstgrasvelden. De onderzoeksresultaten worden eind 2016 verwacht.

Wat zijn PAK’s

De afkorting PAK staat voor Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen. PAK’s staan steeds vaker in de belangstelling vanwege de toegedichte kankerverwekkende eigenschappen en omdat het huid-, oog- en slijmvliesirritaties zou veroorzaken. Nieuwe wetgeving moet hoge gehaltes PAK’s in rubbergranulaat(vloeren) voorkomen.

Herkenning

PAK’s kunnen uitsluitend met 100% zekerheid worden aangetoond via laboratoriumtests. Er zijn wel indicatoren voor risicorubbers, namelijk de geur- en roetafgifte. Indien granulaatkorrels, in de periode rond de verwerking, een hinderlijke brand-, chemische en/of olieachtige geur verspreiden, dan bestaat de kans op een verhoogd PAK-gehalte. Korrels die, ook na enkele jaren gebruik, zwart afgeven als u er met uw hand en aantal keer overheen wrijft, zijn een indicator voor een verhoogd roetgehalte.

Nieuwe wetgeving

Wetgeving rond deze materie is sinds 27 december 2015 van kracht. Deze wetgeving gebiedt een maximaal PAK-gehalte van 1 mg/kg voor producten waarbij sprake is van “direct, langdurig of herhaald kortdurend huidcontact.” Dit maximum heeft ook betrekking op rubber infill voor kunstgras en rubbertegels of ondergronden onder de speeltoestellen. Vooralsnog zal de sportwereld de resultaten van grondig onderzoek moeten afwachten.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.