Convenant voor de vervanging van rubbergranulaat

De KNVB vindt het haar verantwoordelijkheid om de voetbalclubs te helpen zodra dat kan. Dat geldt ook voor de clubs die overwegen het rubbergranulaat uit de kunstgrasvelden te laten vervangen door een andere infill.

Spelen op kunstgras met rubberkorrels is veilig en verantwoord is. Dat blijkt uit het resultaat van het RIVM onderzoek naar het gezondheidseffect van rubber infill.

Toch vervangen

Gebleken is dat voetballen op velden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord en veilig is. De KNVB ziet het nu als haar verantwoordelijkheid om clubs te helpen die overwegen het rubbergranulaat uit de kunstgrasvelden te vervangen voor een alternatief.

Convenant voor vervanging

Om ongewenste situaties te voorkomen hebben de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) en de KNVB de procedures rond het vervangen van de infill in een convenant vastgelegd. Met dit convenant willen de partijen ervoor zorgen dat het proces van omwisselen soepel en correct verloopt.

Langere termijn oplossing

Bij het omwisselen van rubbergranulaat voor een alternatieve infill bestaat de kans dat dit effect heeft op sporttechnische eigenschappen, garanties, onderhoud en levensduur van een veld. Met behulp van het convenant wordt voor dit probleem een langere termijn oplossing geboden.

Kwaliteitsgarantie

Bij de aanleg van een kunstgrasveld is door de uitvoerder een kwaliteitsgarantie afgegeven voor het veld. Bij vervanging van het oude granulaat loopt een veldeigenaar het risico dat die garantie vervalt. Dat risico is er echter niet als het rubber wordt vervangen via het bedrijf dat oorspronkelijk het veld heeft aangelegd.

Eisen

Als clubs dit convenant netjes volgen, kan de KNVB hen eenvoudiger een dispensatie verlenen. Het volgen van de eisen biedt de ‘zekerheid’ dat het veld na de vervanging sporttechnisch weer voldoet aan de gestelde eisen. De opdrachtgever kan dan na uitvoering van de werkzaamheden ook weer rekenen op garanties en een veld met wedstrijd condities.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant