Droogte gevaar voor sportveldaanleg en -onderhoud

De al lang aanhoudende droogte en de lage waterstanden zorgen voor problemen én extra aanleg- en onderhoudskosten van sportvelden.

De aanhoudende droogte en lage waterstanden zorgen voor problemen én extra aanleg- en onderhoudskosten van sportvelden. De BSNC luidt daarom de noodklok.

 

Bij de aanleg van sportvelden is, in de voorwaarden voor de uitvoering van een opdracht, een laagwatertoeslag vaak uitgesloten.

De BSNC

De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) is een kennis- en innovatieplatform. De vereniging zet zich in om de kwaliteit van de buitensportvoorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te krijgen en te houden. De BSNC organiseert ontmoetingen en werkt samen met een groot aantal spelers in de sector.

Laagwatertoeslag bij droogte

Een laagwatertoeslag moet worden betaald wanneer materialen per schip moeten worden aangevoerd en er vanwege droogte sprake is van langdurig laag water. Dat betekent in de praktijk dat opdrachtnemers voor die kosten moeten opdraaien. En die kosten kunnen flink oplopen.

Daarnaast komen oplevertermijnen van (nieuwe) sportvelden in het geding omdat materialen niet op tijd geleverd kunnen worden. Ook deze leiden tot extra kosten die vaak ook voor rekening komen van de opdrachtnemer.

Coulance en begrip

In de BSNC zijn zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers vertegenwoordigd. De vereniging vraagt betrokkenen om begrip te hebben voor elkaars belangen en het beste eindresultaat voorop te stellen. Bovendien wil de BSNC met alle partijen afspraken maken om in de toekomst goed met dergelijke situaties om te kunnen gaan.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.