Vergeet de mol, dassen worden het probleem

De das is in Nederland een beschermde diersoort met een voorkeur voor akker- en weidelandschap met bosjes en houtwallen die zorgen voor voldoende voedsel en dekking, weinig verstoring en grond waarin dassen goed kunnen graven. Grond zoals natuurgrasvelden.

Dassen zijn overwegend ’s nachts actief en foerageren één tot vier km. van hun burcht. Het zijn alleseters met een grote voorkeur voor regenwormen.

Vergeet de mol, de das wordt het probleem

In het Verenigd Koninkrijk is de opmars van de das al zo sterk dat veldbeheerders zich daar meer richten op het tegengaan van schade door dassen dan door mollen. Maar ook in Nederland maakt de das een opmars. Daar weten zij in Apeldoorn inmiddels het een en ander van.

Orderbos in Apeldoorn

Een hekwerk moet een eind maken aan de schade die wordt aangericht door dassen die het veld van honk- en softbalvereniging Robur ’58 al aardig onder handen hebben genomen. “Maar ook andere sportclubs in het Orderbos, zoals sv Orderbos, moeten er rekening mee houden dat zij op niet al te lange termijn last krijgen van gravende dassen”, zo stelt de gemeente Apeldoorn.

De dassenstand verbetert

Robur ’58 heeft zich al bij de gemeente Apeldoorn gemeld vanwege dassen die op het sportveld met enige regelmaat op zoek gaan naar voedsel. En de schade die de dieren aanrichten is fors. “Omdat de dassenstand in Nederland verbetert kunnen meer sportclubs op termijn bezoek verwachten van deze dieren”, aldus de gemeente.

Dassengaas biedt bescherming

Dit gravende roofdier kan met speciaal dassengaas buiten de sportvelden worden gehouden. Dassengaas is een fijnmazig gaas dat zo’n 20 cm. wordt ingegraven en 30 cm. horizontaal naar de wildzijde wordt omgezet, ter voorkoming van ondergraving. De palen worden aan de veldkant van het gaas geplaatst om te voorkomen dat de dieren via de palen alsnog de velden op komen.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant