Waterproblemen kunstgrasvelden nader onderzocht

Bij een aantal voetbal-, tennis- en hockey kunstgrasvelden in Nederland doen zich momenteel waterproblemen voor. Na een quick-scan van de BSNC en aantal onderzoeken van velden waar deze problemen optreden, blijken de oorzaken niet eenvoudig aan te wijzen maar afhankelijk te zijn van meerdere factoren.

Een BSNC quick-scan levert geen eenduidig beeld op van de oorzaak van de waterproblemen die zich de afgelopen 12 maanden op de probleemvelden hebben voorgedaan.

Belangrijke onderzoeksaspecten

  1. Welke soorten waterproblemen doen zich voor
  2. Zijn bepaalde regio’s gevoeliger voor deze problemen dan andere
  3. Doen waterproblemen zich bij de ene sport vaker voor de bij de andere
  4. Doen waterproblemen zich bij het ene type kunstgrasveld vaker voor de bij het andere
  5. Welke invloed heeft de diversiteit van leveranciers op het optreden van waterproblemen

Veel betrokken bedrijven

Er blijkt bij de aanleg van de probleemvelden een grote groep aannemingsbedrijven, kunstgrasleveranciers, veldinstallatiebedrijven en keuringsdiensten betrokken te zijn. De problemen die zich voordeden hebben niet uitsluitend betrekking op de kunstgrasmat zelf maar ook op het instrooizand, het instrooirubber, het geovlies, de sport-technische laag, het onderbouwzand en de drainage.

BSNC zet een onderzoek op

De BSNC heeft besloten om de problemen nader te laten onderzoeken. Op basis van de resultaten hiervan zullen de huidige materiaaleisen worden geëvalueerd en aangepast. De BSNC richt het onderzoek thans in, realiseert zich dat een dergelijk onderzoek zeker 6 maanden gaat duren en maar wil daar toch budget voor vrijmaken.

Aanpassing normering voor 1 juni

De BSNC wil nog voor het komende installatieseizoen de risico’s m.b.t. de waterproblemen zo veel mogelijk beperken en tot aanpassing van de normering komen. Hiervoor zal nauw worden overlegd met de producenten, aannemers en betrokken sportbonden. Het is de bedoeling om na evaluatie van de onderzoeksresultaten, de eventuele aanpassing van de normering voor 1 juni 2016 met de markt te delen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.