Sportvelden besproeien met (gezuiverd) afvalwater?

Betekent de klimaatverandering dat Nederlandse golfbanen en sportvelden in de toekomst besproeid zullen worden met afvalwater van rwzi's?

Het Europees Parlement (EP) stemde in februari in met nieuwe minimumkwaliteitseisen om gezuiverd afvalwater uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) te gebruiken voor land- en tuinbouw irrigatie. En straks ook voor golfbanen en sportvelden?

 

De instemming van het EP is een stap in de richting van een Europese wetgeving voor rwzi’s als irrigatiebron voor de land- en tuinbouw. Maar komt er uitbreiding naar sportvelden aan?

Impact voor Nederland

De impact van de wetgeving lijkt voor de Nederlandse waterschappen nu nog beperkt. Het wetsvoorstel gaat namelijk niet over de irrigatie vanuit sloten of grondwater. De klimaatverandering zet echter waarschijnlijk door. De EC verwacht daarom dat ook in Nederland vaker een beroep zal moeten gaan doen op rwzi’s als alternatieve irrigatiebron.

Andere toepassingen van afvalwater

Het EU-wetsvoorstel gaat alleen over het hergebruik van afvalwater voor de irrigatie in de land- en tuinbouw. Het EP wil echter de wetgeving over een aantal jaren laten evalueren.

Dan moet ook worden onderzocht of de wetgeving kan worden uitgebreid naar andere toepassingen van afvalwaterhergebruik. Het EP denkt dan aan aanvulling van het grondwater en de irrigatie van parken, golfbanen en sportvelden met afvalwater.

Afvalwater voor sportvelden?

Het voorstel over het afvalwater ligt nu bij de Europese milieuministers. De Milieuraad zal naar verwachting in de zomer van 2019 een positie in zal nemen. Daarna starten de onderhandelingen met het EP om tot een compromis te komen.

Het duurt dus waarschijnlijk nog enkele jaren voordat deze EU-wetgeving in Nederland van kracht zal worden. Maar door de klimaatverandering wordt water steeds kostbaarder. Consequenties voor het besproeien van sportvelden en golfbanen moeten op termijn dan ook niet worden uitgesloten.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.