Lichtmasten sportvelden straks wellicht 15 meter hoog

Er dient een bestemmingsplanwijziging te worden doorgevoerd om de plaatsing van nieuwe, 15 meter hoge lichtmasten bij sportverenigingen op de Wachtelenberg mogelijk maken. Het bestemmingsplan Epe-Noord staat dit nu nog niet toe. Er geldt thans nog een maximum hoogte van 8 meter voor lichtmasten.

Lichtmasten sportvelden straks wellicht 15 meter hoogEpe heeft een wijzigen van het bestemmingsplan Epe-Noord bekendgemaakt, om lichtmasten met een maximum hoogte van 15 meter toe te staan.

Lichtoverlast tegengaan
Voor deze uiterste hoogte is volgens het college van burgemeester en wethouders van Epe destijds bewust gekozen om lichtoverlast voor bewoners aan de Sportlaan en de Wachtelenbergweg tegen te gaan. De plaatselijke sportverenigingen zijn daar echter niet blij mee. Weliswaar mogen bestaande hogere lichtmasten op grond van overgangsrecht blijven staan maar nieuwe exemplaren zijn gebonden aan het maximum van acht meter.

Blessures voorkomen
De Mixed Hockey Club Epe en ook de hockeybond streven (voor het tweede kunstgrasveld) naar lichtmasten van vijftien meter. Goede verlichting met name rond kunstgrasvelden is volgens de hockeybond noodzakelijk onder meer om blessures te voorkomen. Op kunstgras bereikt een bal aanzienlijk hogere snelheden dan op gras.

Herstel van een omissie
Met een bestemmingsplanwijziging wil de gemeente de maximaal toegestane hoogte van lichtmasten, uitsluitend voor sportverenigingen, naar vijftien meter verhogen. Het college spreekt van ‘herstel van een omissie’ in het enkele jaren geleden vastgestelde plan Epe-Noord. Een en ander wordt onderbouwd door een lijvig onderzoeksrapport naar lichtsterkte en -hinder voor de omgeving. Het onderzoeksbureau constateert dat het aspect lichthinder geen belemmering (meer) vormt voor de bestemmingsplanwijziging.

Bewoners vrezen overlast
Meerdere omwonenden van het sportpark denken daar anders over en hebben zienswijzen (bedenkingen) ingebracht. De bewoners vrezen overlast door het licht en wijzen tevens op natuurgebieden en natuurwaarden rondom het sportpark. De lampen in de lichtmasten mogen overigens slechts tot uiterlijk 23.00 uur branden en moeten wanneer trainingen of wedstrijden zijn afgelopen onmiddellijk gedoofd worden.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten