Model garantieverklaring kunstgrasvelden BSNC

De commissie Kunstgras van de BSNC neemt initiatieven – zoals de opstelling van een Model Garantieverklaring – die bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige kunstgrasvelden. De commissie adviseert het bestuur hierover en zes werkgroepen voeren de initiatieven voor de commissie uit.

De commissie Kunstgras van BSNC ontwikkelde een Model Garantieverklaring kunstgrasvelden ter ondersteuning van de afspraken tussen opdrachtgever en -nemer.Op initiatief van de commissie Kunstgras ontwikkelde BSNC een model garantieverklaring kunstgrasvelden.

Garantietermijn en -voorwaarden

Het doel van het model is om voor opdrachtgevers en -nemers duidelijkheid te creëren ten aanzien van garantietermijn en -voorwaarden en daarmee bij te dragen aan transparantie in de markt. Hieronder hebben belanghebbenden de mogelijkheid om het meest actuele Model garantieverklaring kunstgras voetbalveld (pdf) te downloaden.

Indien de model garantie wordt gebruikt en er in het bestek wordt afgeweken van de model
garantieverklaring, is het raadzaam om daarbij precies te omschrijven op welke onderdelen de model garantieverklaring niet langer geldt en in welke zin daarvan wordt afgeweken.

Opdrachtgever én opdrachtnemer samen

Eén van de uitgangspunten voor het opstellen van dit model is de visie dat de veldkwaliteit en de garantie, de gezamenlijke verantwoordelijkheid is van opdrachtgever én opdrachtnemer. De aanleiding voor dit uitgangspunt was dat in de praktijk allerlei garantietermijnen werden afgesproken zonder dat daaraan een juridisch model ten grondslag lag. Bovendien was onbekend in hoeverre de garantietermijnen ook daadwerkelijk werden gehaald.

Inventarisatie van de kwaliteitsniveau’s

Om hierin inzicht te krijgen besloot de BSNC via onderzoek de sporttechnische eigenschappen van 15 bestaande kunstgrasvelden (4 tot 6 jaar oud) te inventariseren om te bepalen in hoeverre garantietermijnen en kwaliteitsniveaus (normen zoals FIFA-sterren– of de KNVB-gebruiksnorm) in de praktijk werden gehaald.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat geen van de onderzochte kunstgrasvelden volledig voldeed aan de FIFA-normen bij nieuwbouw. Zes van de vijftien kunstgrasvelden voldeden wel aan de gebruiksnorm die volgens de KNVB de ondergrens aangeeft voor veilig en blessurevrij bespelen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.