Goes zet mes in ondersteuning sportverenigingen

De gemeente Goes gaat in de komende 4 jaar 17,25 miljoen euro bezuinigen, zo blijkt uit de begroting voor 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 die aan de gemeenteraad is toegezonden. Sportclubs lijken niet te kunnen ontkomen aan deze bezuinigingsgolf want in de inwonerspeiling is sport in de top 5 van bezuinigingsthema’s gezet.

Please follow and like us:

Sportsubsidies in Nijmegen zijn een warboel

“De financiële ondersteuning van sportclubs en -organisaties in Nijmegen is een grote warboel. Het is volstrekt onduidelijk waarom sportsubsidies wel naar de ene club gaan en niet naar een andere”, concludeert de rekenkamer Nijmegen na een uitvoerig onderzoek naar de steun aan de sportclubs.

Please follow and like us:

Sportsubsidies gemeente Oldebroek zijn herverdeeld

De sportverenigingen in de gemeente Oldebroek hebben het college van B&W geadviseerd over de herverdeling van de sportsubsidies. Het advies is voorbereid door vertegenwoordigers van de binnen- en buitensportverenigingen. Het college stemde op 23 september jl. in met dit advies.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.