De Nederlandse Sportraad is uit de startblokken

Minister Edith Schippers heeft op 10 november jl. het werkprogramma ‘Uit de startblokken‘ van de Nederlandse Sportraad aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft deze sportraad ingesteld om gevraagd en ongevraagd geadviseerd te worden over de kansen en ontwikkelingen in de sport.

Please follow and like us:

Sekseongelijkheid in Nederlandse sport verdwenen

Tijdens het wetgevingsoverleg Sport 2015 is door de Tweede Kamerleden Dijkstra en Van Dekken een motie aangenomen m.b.t. de sekseongelijkheid (achterstelling van vrouwen) in de sport. Het Mulier Instituut heeft n.a.v. deze motie een inventarisatie uitgevoerd.

Please follow and like us:

Sportraad Apeldoorn kritisch richting gemeente

“Stop met het nemen van ad hoc-besluiten en bepaal duidelijk de koers die de gemeente Apeldoorn voor sportverenigingen wil volgen.” Die oproep doet de Sportraad Apeldoorn aan de gemeente, nu de voorjaarsnota op tafel ligt. Daarin beschrijft de gemeente de financiële stand van zaken en prioriteiten voor de komende jaren.

Please follow and like us:

EU-Sportraad: positieve waarde sport onder druk

Op 31 mei jl. kwam de ministers van Sport in de EU-Sportraad in Brussel bijeen om afspraken te maken over de manier waarop overheden goed bestuur in de sport kunnen stimuleren. Door recente onregelmatigheden (corruptie, witwassen, dopingschandalen) neemt het publieke vertrouwen in de positieve waarden van de sport steeds verder af.

Please follow and like us:

Zoetermeerse sportclubs bundelen krachten

Een groot aantal lokale Zoetermeerse sportclubs wil inspraak bij het opstellen van de nieuwe sportagenda door de gemeente Zoetermeer. Want naast blijdschap over de bouw van de nieuwe sporthal Gymworld is er ook kritiek op de gemeente.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Nederlandse Sportraad krijgt evenwichtige zetelverdeling

“De vaste Tweede Kamercommissie voor VWS heeft op 5 februari jl. in een brief aanvullende vragen gesteld over het voornemen om een Nederlandse Sportraad in te stellen. Deze beantwoord ik hierbij graag”, geeft sportminister Edith Schippers aan.

Please follow and like us:

Ongelijke behandeling sportverenigingen in Roermond

Voor sportverenigingen bleek tot een aantal jaren geleden sprake van ongelijke behandeling door Roermond, mede door de politieke invloed van sommige clubs. Dat stelt de overkoepelende Sportraad in het onderzoeksrapport ‘Op weg naar de top’ van de Rekenkamercommissie in Roermond.

Please follow and like us:

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.