Privatisering onderhoud Oldenzaalse sportparken

Voor de privatisering van de twaalf buitensportaccommodaties in Oldenzaal zijn meerdere wegen te bewandelen. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar de variant, waarbij de clubs veel onderhoudswerk overnemen. Behalve het groenonderhoud moeten ze hun eigen park schoonhouden.

Please follow and like us:

Berisping voor Quick ’20 en FC Berghuizen Oldenzaal

Het bestuur van Quick ’20 en FC Berghuizen hebben van de gemeente Oldenzaal een berisping ontvangen. Toezichthouders hebben onlangs vastgesteld dat in de kantines van beide voetbalclubs de Drank- en Horecawet is overtreden. Na afloop van de wedstrijden werd te lang drank verstrekt.

Please follow and like us:

De KNVB telt meer dan 1,2 miljoen leden

Het ledenaantal van de KNVB bedroeg het afgelopen seizoen 1.209.413, het grootste aantal leden ooit in het 123-jarige bestaan van de voetbalbond. Quick ’20 is de grootste voetbalvereniging van Nederland. De Oldenzaalse club telde op 1 juli jl. maar liefst 1.918 leden. De KNVB bericht.

Please follow and like us:

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.