Sporthart Bolsward wil samenwerking sportclubs

Sporthart Bolsward is een burgerinitiatief van ruim 30 inwoners die het sportklimaat in Bolsward in stand willen houden. De groep wil een onafhankelijke katalysator zijn om samenwerking met en tussen sportverenigingen te stimuleren. Sportwethouder Durk Stoker is enthousiast over dit initiatief.

Please follow and like us:

Friese sportclubs te onbekend met veiligheidscheck

Twee jaar na het dug-out-ongeluk in Twijzel zijn Friese sportclubs nog steeds niet goed voorbereid op ongelukken en onbekend met de verplichte veiligheidscheck (RI&E). Of zij vinden deze te moeilijk. Dat blijkt uit onderzoek van kenniscentrum Sport Fryslân.

Please follow and like us:

Stadsregio Leeuwarden breidt verduurzaming sportclubs uit

De Stadsregio Leeuwarden (Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menameradiel, Littenseradiel en Tytsjerksteradiel) gaat sportverenigingen helpen met de verduurzaming van hun accommodaties. Alle ruim 100 clubs met een – gedeeltelijk – eigen accommodatie worden uitgenodigd voor één van de twee informatiebijeenkomsten op 12 of 21 april.

Please follow and like us:

Friese gemeenten schrappen subsidie schoolzwemmen

Steeds minder Friese gemeenten trekken nog geld uit om zwemles op de basisschool te stimuleren. Waar tien jaar geleden nog in negentien van de huidige 24 gemeenten een subsidieregeling gold voor schoolzwemmen, zijn dat er nu nog slechts zes. En volgend jaar stopt er opnieuw een gemeente mee.

Please follow and like us:

Icedôme Almere wordt nationale schaatstempel

Het Icedôme Almere is vanaf 2016 de Nationale Schaatstempel. De selectiecommissie is tot het voorlopige advies gekomen om het ‘commitment van KNSB en NOC*NSF te gunnen aan Icedôme Almere’. Almere blijkt de beste plannen te hebben om dè Nederlandse topschaataccommodatie te worden.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Nieuw Thialf schaatsmekka van de wereld

Nederland is over een paar jaar een uniek ijsstadion rijker. Gedeputeerde Staten van Friesland hebben besloten om Thialf om te bouwen tot het beste wedstrijdstadion van de wereld door Thialf o.a. te voorzien van een nieuwe topsporttrainingsbaan.

Please follow and like us:

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.