SSO Katwijk gevoed vanuit 10% OZB-opslag sport

De gemeente Katwijk hanteert een opslag van 10% bovenop de jaarlijkse OZB-aanslag. De stichting Sport Ondernemersfonds Katwijk (SSO Katwijk) beheert het fonds dat vanuit deze gemeentelijke opslag wordt gevoed en faciliteert daaruit projecten t.b.v. van alle Katwijkse sportverenigingen en -instellingen.

De stichting Sport Ondernemersfonds Katwijk of SSO Katwijk, faciliteert verenigingsprojecten die vanuit een gemeentelijke OZB-opslag van 10% worden gevoed.Via de website van SSO Katwijkmet informatie over de sportsector, kunnen clubs ervaringen en informatie met elkaar te delen.

Verdeling
De circa 30 Katwijkse sportverenigingen, sportscholen en het Sportbedrijf Katwijk betalen OZB en dragen daarmee bij aan het Ondernemersfonds Katwijk. Om voor de sport in Katwijk tot een goede verdeling te komen is speciaal de SSO Katwijk opgericht. Het budget moet worden ingezet voor de hele sportsector, ongeacht het feit of een sportvereniging al dan niet via de OZB-opslag bijdraagt.

Eigen budget
Vanaf 1 januari 2011 kent de gemeente Katwijk de SSO Katwijk. De 10% OZB opslag wordt door de gemeente Katwijk geïnd en, op basis van het in een bepaald bedrijfsgebied in Katwijk opgebrachte geld, verdeeld. Ieder gebied krijgt zo de beschikking over een eigen budget dat voor gemeenschappelijke doelen of projecten dient te worden ingezet.

Voorbeeldproject
Zowel in 2013 als in 2014 heeft de SSO Katwijk de cursus ‘reanimeren en AED-bediening’ gratis aangeboden aan de Katwijkse sportsector. Maar liefst 400 sportvrijwilligers hebben aan deze cursus deelgenomen. De stichting gaat zich in de tweede helft van 2015 inspannen om voor 2015 en 2016 meer activiteiten en projecten te ontwikkelen t.b.v. de vele sportverenigingen die Katwijk rijk is.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant