NLsportraad wil sportakkoord in regeerakkoord

De NLsportraad zou graag een sportakkoord in het nieuwe regeerakkoord terug zien

De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) hoopt dat in het regeerakkoord ook de realisatie van een Nationaal Sportakkoord wordt opgenomen. De raad adviseerde deze opname al aan de Tweede Kamer en de informateur.

Volgens de NLsportraad kan een Nationaal Sportakkoord voor een betere synergie zorgen tussen overheid, kenniscentra, zorg en welzijn, sportbonden en bedrijfsleven.

Vliegwiel

In dit akkoord kan de sport als vliegwiel tussen de ministeries fungeren. Bovendien kan door een effectievere aanpak het draagvlak voor sport onder de bevolking worden vergroot. En als het Nationaal Sportakkoord werkt, dan kan er efficiënter worden omgegaan met publieke middelen.

Gezonde leefstijl

Mensen moeten zo lang mogelijk zelfredzaam blijven, in een leefstijl die het ontstaan van ziekten tegen gaat. Sport en bewegen opnemen in het preventiebeleid levert veel rendement op, evenals beweegprogramma’s in de zorg. Sport en bewegen heeft ook een positieve invloed op de leerprestaties. Een reden om het sport- en het onderwijsbeleid nauwer te laten samenwerken.

Impact sportevenementen

De NLsportraad ziet kansen voor een grotere sporteconomie. Op bepaalde gebieden is onze kennis over sport zeer groot en is de economische impact van sportevenementen groot. De opbrengst van sport en sportevenementen kan veel groter worden als sport een vaste waarde wordt in het economische beleid.

Sport inspireert

Topsporters en evenementen inspireren om meer te gaan sporten en te bewegen. Maar topsport en sportevenementen kunnen meer dan tot nu toe. Zij kunnen worden gedragen door overheid en bedrijfsleven samen. Een actieve rol van de rijksoverheid helpt hier om een effectief partnership tot stand te brengen.

10 miljoen sporters

Ongeveer 10 miljoen Nederlanders sporten op school, op het werk of in de buurt bij een van de sportclubs. En 20% van de Nederlanders bezoekt minstens één keer maand een sportwedstrijd of -evenement. Er is haast geen ander thema dat Nederland zo bindt als ‘de belangrijkste bijzaak’.

Overheidssteun is onmisbaar

Toch is overheidssteun onmisbaar. Gemeenten investeren 1,1 miljard euro om sport en bewegen mogelijk te maken. Daarbij is de sportbegroting van de rijksoverheid met 120 miljoen euro zeer bescheiden. Hetzelfde geldt voor de sportbegroting in vergelijking met elk ander willekeurige beleidsterrein.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.