Huurdispuut: “Juridisch heeft de gemeente geen schijn van kans”

De beheerstichting van het sportpark ’t Hoenbroeck, thuishaven van voetbalvereniging Olympia ’28, weigert de door gemeente Zwartewaterland geplande huurverhoging van 20% voor sportaccommodaties te betalen. De huren van gemeentelijke sportgebouwen- en velden zijn met ingang van 2012 verhoogd.

CBS-prijsindex
De beheerstichting schermt met het contract tussen haar en de gemeente dat tot juli 2016 loopt. Hierin staat dat de huurprijs jaarlijks wordt verhoogd ‘conform de CBS-prijsindex’. “Dan nog eens een extra verhoging van 20% is veel te veel”, vindt Alex Klein, penningmeester bij de beheersstichting.

2000 euro extra
Olympia ’28 zou jaarlijks zo’n 2.000 euro extra kwijt zijn aan huur. De stichting en het bestuur van Olympia ’28 vinden dat ze al genoeg moeten inleveren: “De onroerendezaakbelasting (OZB) is ook al flink verhoogd en vanaf 2014 moeten we het ook al zonder sportsubsidie doen.”

Voetbalvereniging DESZ in Zwartsluis en Sportclub Genemuiden hebben hetzelfde contract als beheerstichting ’t Hoenbroeck maar betalen de huurverhoging wel. “Daar spelen wellicht andere belangen mee”, aldus Klein.

Verliezers
In een brief aan de gemeenteraad laat het college van B&W weten dat, ondanks gesprekken tussen gemeente en de stichting, het niet is gelukt overeenstemming te bereiken over de huurverhoging. Een stap naar de rechter zal volgens het college ‘alleen maar verliezers kennen’.

Overeenkomst opgezegd
Klein: “Juridisch heeft de gemeente geen schijn van kans, het staat immers in het contract. Als partijen in goed overleg een overeenkomst sluiten, dan dienen beide zich daaraan te houden.” Het college zegt daarom vast de overeenkomst met de stichting per juli 2016 op zodat het, bij het opstellen van een nieuw contract, de hoogte van de huurverhoging opnieuw kan bespreken met de beheerstichting.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant