Vertrouwenspunt Sport NOC*NSF en bonden gestart

Voor alle sporters heeft NOC*NSF, samen met de sportbonden, het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Bij dit vertrouwenspunt kunnen sporters, begeleiders en anderen terecht met vragen en meldingen van zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels en die de integriteit van de sporter of de sport aantasten.

NOC*NSF en de sportbonden hebben het Vertrouwenspunt Sport opgezet waar sporters en begeleiders terecht kunnen met vertrouwelijke vragen en meldingen.Op het Vertrouwenspunt Sport kunnen zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen, seksuele intimidatie of over ander grensoverschrijdend gedrag worden gemeld.

Keerzijde
Naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Want ook in de sport wijken mensen soms af van de regels, waarden en normen in de sport. Dat kan gaan over afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Grensoverschrijdend gedrag
Daarvoor heeft heeft NOC*NSF nu dus een meldpunt, het Vertrouwenspunt Sport in het leven geroepen. Hier kun je, als je daar prijs op stelt ook anoniem, vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden.

Aanpak situatie
In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur kan worden besproken wat de melder dwars zit en welke stappen eventueel gezet kunnen worden om een bepaalde situatie aan te pakken. Het Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar via 0900 202 55 90 (0,10 euro per minuut) of per e-mail. Meer informatie is beschikbaar op de NOC*NSF website over het Vertrouwenspunt Sport.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant