Tuchtrechtelijke uitspraken anoniem publiceren

Sportkoepel NOC*NSF heeft aandacht van de aangesloten bonden gevraagd, voor het anonimiseren van tuchtrechtelijke uitspraken voordat deze op internet worden geplaatst. Sportbonden publiceren dergelijke uitspraken soms inclusief naam, adres, woonplaats, de gedraging, de straf, etc.

Tuchtrechtelijke uitspraken anoniem publicerenAnonimisering
Deze wijze van publiceren, zeker als het gaat om sporters die betrekkelijk anoniem hun sport beoefenen, is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. NOC*NSF adviseert de sportbonden tuchtrechtelijke uitspraken alleen geanonimiseerd op hun websites te plaatsen. Samen met enkele sportbonden en de Dopingautoriteit stelt de sportkoepel een richtlijn op om sportbonden te helpen op de juiste manier om te gaan met openbaarmaking van tuchtrechtuitspraken.

Niet noodzakelijk
De publicatie van een tuchtrechtelijke uitspraak voor een algemeen publiek met vermelding van de persoonsgegevens van de betrokken persoon, is vaak niet noodzakelijk. NOC*NSF benoemt dat in een klein deel van de tuchtrechtelijke zaken een sportbond niet geheel aan het openbaar maken van uitspraken kan ontkomen.

Nauw overleg
NOC*NSF geeft hierbij aan dat dit waar mogelijk in nauw overleg met de betrokkene moet gebeuren en dat er uiteraard niet meer persoonsgegevens gepubliceerd dienen te worden dan strikt noodzakelijk. Voor het overige kunnen voorlichting en preventie ook worden bereikt met publicatie van de uitspraak zonder de naam van de betrokken sporter.

Herleidbare persoonsgegevens
Het anonimiseren van de uitspraak betekent niet dat uitsluitend de naam verwijderd moet worden. Onder persoonsgegevens valt ook elk gegeven dat te herleiden is tot een persoon zoals bijvoorbeeld ‘keeper van het tweede team van Hercules uit plaats R’. De sportbonden moeten bij het anonimiseren hiermee rekening houden. Ook in de rechtspraak worden uitspraken geanonimiseerd gepubliceerd. Namen van natuurlijke personen worden verwijderd en vervangen door neutrale termen als ‘eiser’ of ‘verdachte’.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten