Vergoedingsregeling minder draagkrachtigen 2014

VGR, FondsDBL en FBNR zet in 2014 de vergoedingsregeling voort, voor minder draagkrachtige Rotterdamse sporters met een beperking. Deze groep kan gratis of tegen een lager bedrag lid worden van een sportvereniging met – gedeeltelijke – vergoeding van de vervoerskosten van en naar de club.

De vergoedingsregeling sportkosten voor minder draagkrachtige Rotterdammers wordt in 2014 voortgezet via MEE Rotterdam RijnmondMEE Rotterdam
MEE Rotterdam ondersteunt mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. MEE Rotterdam helpt mensen om (weer) grip te krijgen op hun leven. Daarnaast zet MEE kennis en ervaring in om de Rotterdamse samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking.

Vergoeding maximaal 350 euro
Sommige Rotterdammers met een beperking kunnen gratis of tegen een lager bedrag sporten bij een vereniging. Indien zij aan de gestelde criteria van de vergoedingsregeling voldoen, wordt maximaal 350 euro van hun sportkosten over 2014 vergoed. De sportconsulenten van MEE Rotterdam gaan na of iemand recht op een vergoeding heeft en helpen bij het indienen van een aanvraag.

Voorwaarden
Als een gegadigde in Rotterdam woont en 18 jaar of ouder is en daarnaast:

  • een psychische, verstandelijke of een lichamelijke beperking heeft of een chronische ziekte en
  • deel uitmaakt van een huishouden met een minimuminkomen en niet zelfstandig in de benodigde kosten kan voorzien

dan is de kans groot dat een sportlidmaatschap door MEE Rotterdam wordt vergoed. Bij goedkeuring van een aanvraag wordt de vergoeding rechtstreeks overgemaakt naar de rekening van de sportvereniging. MEE Rotterdam beoordeelt de aanvragen voor contributievergoeding die alle vertrouwelijk worden behandeld. De organisatie kan gegadigden voor een vergoedingsregeling ook begeleiden naar een sport die bij hen past.

Jeugdsportfonds Rotterdam
Rotterdam heeft ook een regeling voor kinderen onder 18 jaar, het Jeugdsportfonds Rotterdam. Het Jeugdsportfonds Rotterdam is bedoeld voor kinderen van vier tot en met zeventien jaar uit een gezin met maximaal 120% van het minimuminkomen. Jongens en meisjes, met of zonder beperking, kunnen van dit fonds jaarlijks maximaal 225 euro aan contributie vergoed krijgen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.