Programmaverbetering voor tennisclubs KNLTB

De KNLTB neemt eind december 2013 een nieuw kernsysteem én een nieuwe versie van MijnKNLTB in gebruik om tennisverenigingen vanaf 2014 beter van dienst te zijn. Het werk van VCL’s wordt met deze nieuwe programmaverbetering overzichtelijker en de informatie zal altijd up-to-date zijn.

Tennisclubs wacht grote programmaverbetering KNLTBVeranderingen
De informatie over de inschrijving voor de KNLTB voorjaarscompetitie is in oktober naar de verenigings-competitieleiders (VCL’) gestuurd. Deze inschrijvingen worden vanaf 2014 in het nieuwe ServIT-2 programma getoond. Dit programma vervangt het oude ServIT-1. In het nieuwe programma zal de invoer en het gebruik anders verlopen dan voorheen.

Eind december
Vanaf vandaag is, tot de volledige invoering van het nieuwe programma, geen competitie-inschrijving meer mogelijk. U kunt uw competitieteams pas weer inschrijven zodra de volledige programmaverbetering is doorgevoerd. Dat zal naar verwachting in de laatste week van december het geval zijn. VCL’s ontvangen hierover bericht van de KNLTB.

Het bleek voor de bond helaas niet mogelijk om VCL’s in een eerder stadium van de tijdelijke invoerbeperking op de hoogte stellen. Maar ‘elk nadeel heb z’n voordeel’ want met deze overgangstermijn is er nu een paar weken meer tijd om de competitie-inschrijvingen rond te krijgen. Alle VCL’s ontvangen over een paar weken uitgebreide informatie over het nieuwe programma, inclusief een programmahandleiding voor gebruikers.

Bevroren
Ledenadministrateurs hebben nog tot dinsdag 3 december 16:30 uur de tijd om wijzigingen door te geven. Vanaf 4 december wordt het oude programma ‘bevroren’ en kunnen de komende weken tijdelijk geen mutaties worden doorgeven omdat alle gegevens (van o.a. de leden, de competitie en DSS) van het oude naar het nieuwe programma worden overgezet. Het neemt naar verwachting vier tot vijf weken in beslag voordat de programmaverbetering volledig rond is.

Niet eerder kenbaar
De tennisbond had dit graag eerder willen doen, maar betreurt het dat het tijdelijk niet toegankelijk zijn van het programma, niet eerder aan de betrokken ledenadministrateurs kenbaar kon worden gemaakt. Vanaf 4 december zijn de volgende onderdelen van MijnKNLTB tijdelijk niet te gebruiken:

  1. het aanleveren van mutaties via MijnKNLTB
  2. het aanleveren van mutaties via een ledenadministratiepakket via mutaties@knltb.nl
  3. het aanleveren van digitale pasfoto’s via pasfoto@knltb.nl
  4. het aanmaken van weekrun- en noodpassen
  5. de pasfoto formulierenverwerking

Back-up downloaden
Het afmelden van leden is mogelijk tot eind januari 2014. Zodra de programmaverbetering is afgerond zal het programmagebruik anders verlopen dan voorheen. Het wordt ledenadministrateurs aangeraden, indien in MijnKNLTB gebruikt wordt gemaakt van de ‘vrije tekstvelden’ (extra lid gegevens), om de ledenlijst te downloaden als backup. Indien tennisverenigingen nog voor de overgang naar de verbeterde versie mutaties willen invoeren, dan dient dat uiterlijk voor dinsdag 3 december 16.30 uur te gebeuren.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant