Meldplicht seksueel misbruik in elke club vindt NOC*NSF

NOC*NSF is voorstander van een meldplicht voor seksueel misbruik in elke sportclub

NOC*NSF heeft de leden op 1 mei geadviseerd om op elke sportclub een meldplicht voor seksueel misbruik in te stellen. Ook moet er een systeem komen waarin meldingen beter gevolgd kunnen worden.

 

NOC*NSF gaf eerder al aan een meldplicht in te willen voeren en komt nu dus met een plan van aanpak dat op 14 mei tijdens de ledenvergadering wordt besproken.

Meldplicht clubbestuurders

De meldplicht zou moeten gaan gelden voor alle clubbestuurders. Wanneer deze vaststellen dat er sprake is van seksuele intimidatie of misbruik, dan worden zij verplicht hiervan melding te maken bij hun sportbond.

De bond moet het voorval vervolgens onderzoeken, de reactie bepalen en sancties opleggen aan de ontuchtpleger. Voorgesteld wordt dat slechts in bepaalde gevallen officieel aangifte moet worden gedaan.

Preventieve werking

Alle meldingen moeten worden geregistreerd in een nog te ontwerpen programma dat o.m. een preventieve werking moet krijgen. Na een melding moet zichtbaar zijn of de melding al in behandeling is genomen en of het slachtoffer al hulp heeft gehad.

Misbruik serieus nemen

In december 2017 bracht de onderzoekscommissie De Vries een rapport uit met bevindingen. Een van die bevindingen was dat invoering van een meldplicht van incidenten, kan bijdragen aan het beeld dat de clubs misbruik serieus nemen.

Verantwoordelijkheid clubleden

“Elk clublid, dus niet alleen de bestuurders, heeft de verantwoordelijkheid om een vermoeden van misbruik te melden”, stelt NOC*NSF. “Het bewustmaken van deze verantwoordelijkheid en de invoering van een meldplicht, moet mensen aansporen om misstanden te gaan melden.”

NOC*NSF wil ook landelijke campagnes starten om misbruik en seksuele intimidatie bespreekbaar te maken. Meer voorlichting hierover moet duidelijk maken dat misbruik vaker dan gedacht voorkomen.

Ontucht onderzoek

De commissie de Vries raadt aan om elke twee jaar een ontucht onderzoek van de gehele sportsector uit te voeren. Dus niet alleen bij leden van NOC*NSF. Hoe dit onderzoek eruit moet gaan zien, moet nog worden bepaald.

Links
Bron
Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.