Vluchtelingen laten profiteren van de kracht van sport

NOC*NSF heeft bij het IOC een subsidieaanvraag ingediend zodat sportieve activiteiten georganiseerd kunnen gaan worden voor vluchtelingen. Sport vult de ontspanningsmogelijkheden in de opvangcentra goed aan en draagt bij aan een prettiger leefklimaat voor de vluchtelingen.

NOC*NSF wil vluchtelingen laten profiteren van sport want via sportactiviteiten kunnen wij hen kennis laten maken met de lokale bevolking en onze cultuur.Veel vluchtelingen kampen met stress, trauma’s, onzekerheid, verdriet en taal- en cultuurproblemen. Sport kan helpen om begrip te kweken.

Bijdrage aan welzijn

Sport is universeel, drempelloosheid en kan een waardevolle bijdrage leveren aan meer welzijn van de vluchtelingen. Begin september stelde het IOC al 1,8 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van sportactiviteiten en/of het beschikbaar stellen van sportmaterialen voor vluchtelingen.

Aandacht voor kwetsbare mensen

Erik Lenselink van NOC*NSF: “Wij willen kwetsbare mensen in Nederland laten profiteren van de kracht van sport. Er wordt veel aandacht besteed aan de grote groep vluchtelingen die in Nederland is aangekomen, bij gemeenten, bij lokale instellingen en bij wijkbewoners. Wij moeten deze mensen extra aandacht geven.”

Positief maatschappelijk effect

“NOC*NSF wil deze ontheemde mensen in deze moeilijke tijd helpen. Daarnaast ontstaan er vanuit de sport in heel Nederland initiatieven waar, met goede afstemming, kennisdeling, begeleiding en inspiratie-overdracht, een langlopende aanpak kan worden gevormd met een enorm bereik en groot positief maatschappelijk effect”, stelt Lenselink.

Kennismaking met bevolking en cultuur

“NOC*NSF stemt met het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) de organisatie van de sportactiviteiten af, niet alleen op de 76 COA-locaties maar ook op de sportcomplexen van de clubs. Via sportactiviteiten moeten vluchtelingen in staat worden gesteld om kennis te maken met de lokale bevolking en onze cultuur.”

Mooie initiatieven sportverenigingen

Lenselink: “Door lokaal samenwerking te starten tussen het sportnetwerk en het vluchtelingennetwerk, door deskundigheidsbevordering én door kennis en goede voorbeelden uit te wisselen, gaan we het sporten stimuleren en ondersteunen. We zien al mooie initiatieven bij sportclubs die zowel de vluchtelingen als de sportverenigingen veel enthousiasme opleveren.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.