Sport als middel helpt zwakkeren met sportbeoefening

Zeven overheidsinstellingen en organisaties, waaronder Reclassering Nederland en het Leger des Heils, ondertekenden op 30 maart jl. het convenant ‘Sport als middel‘. De ondertekenaars gaan samenwerken om het voor kwetsbare mensen mogelijk te maken om te sporten. NOC*NSF is mede-ondertekenaar.

'Sport als middel' van de stichting Life Goals heeft als doel om sociaal zwakkeren met sportbeoefening te helpen, als bijdrage aan een betere gezondheid.Ondersteunen
Het convenant heeft als doel om sociaal zwakkeren te ondersteunen bij de beoefening van sport. Het gaat dan om mensen die in aanraking zijn (geweest) met een van de convenantpartners, zoals het Gevangeniswezen, de Reclassering of het Leger des Heils. Alle ondertekenaars zijn van mening dat sport bijdraagt aan een betere mentale en fysieke gezondheid.

Eigenwaarde
Sport verlegt grenzen en helpt verloren eigenwaarde te hervinden. Daarnaast leiden sporten en bewegen tot sociale aansluiting. Via sport wordt de basis gelegd voor verdere participatie zoals bijvoorbeeld het vinden van gepaste huisvesting, een betaalde functie, een opleiding of vrijwilligerswerk. Dat wil ‘Sport als middel’ stimuleren.

Life Goals
De initiatiefnemer van deze samenwerking is de stichting Life Goals. Directeur Arne de Groote: “In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd om de sportparticipatie in Nederland te vergroten. Maar juist bij kwetsbare mensen, die in aanraking zijn (geweest) met de convenantpartners, blijft de sportparticipatie achter terwijl sport juist voor deze mensen een enorme opsteker kan zijn. Wij zijn blij dat partijen via ‘Sport als middel’ hun krachten bundelen.”

Vergroten breedtesportdeelname
NOC*NSF bestuurslid Wim Ludeke: “NOC*NSF wordt vaak geassocieerd met topsport maar richt zich ook op het vergroten van de breedtesportdeelname. Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen sporten want deelnemen aan sport betekent deelnemen aan de maatschappij. Daarnaast levert sport een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen en bevordert het de gezondheid. Sport kan juist voor kwetsbare doelgroepen veel betekenen. Om die reden ondertekenen we dit convenant dan ook met veel plezier want we winnen veel met sport.”


Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.