Nieuw meldpunt van het Centrum Veilige Sport

Vanaf 15 april kunnen mensen via het Centrum Veilige Sport grensoverschrijdend gedrag in de sport melden zodra zij dit zien of vermoeden.

NOC*NSF heeft op 15 april jl. een meldpunt geopend bij het Centrum Veilige Sport. Hierop kunnen mensen terecht die grensoverschrijdend gedrag in de sport zien of vermoeden.

 

De bouw van deze site vloeit voort uit een rapport van de commissie De Vries. Die presenteerde al in 2017 de resultaten over seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

42 aanbevelingen

In het rapport zijn tientallen aanbevelingen opgenomen om te komen tot een veiliger sportklimaat. Want sporten in een veilige omgeving moet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. Grensoverschrijdend gedrag kan echt niet maar als het toch misgaat, dan is er het meldpunt.

De website bij het meldpunt Centrum Veilige Sport Nederland heeft onder meer een chatfunctie. De site bevat ook informatie over preventief beleid op terrein van grensoverschrijdend gedrag en integriteit.

Netwerk van hulpverleners

Het Centrum Veilige Sport en de sportbonden hebben een netwerk van hulpverleners. Zij weten elkaar te vinden als er iets mis gaat of dreigt te gaan. Maar ook veel gemeenten kennen initiatieven rond preventie en het ondersteunen van sportclubs. Zij zorgen o.m. voor het professionaliseren van clubbestuurders.

Er komen in de sport ook steeds meer vertrouwenspersonen. Deze mensen kunnen helpen met het opzetten van preventie maatregelen en een positieve sportcultuur in de club.

Praat met het Centrum Veilige Sport

“Mensen moeten meer over dit onderwerp durven te praten”, lichtte Emiel Krijt bij NOC*NSF toe. “En dan niet alleen de slachtoffers zelf. Maar ook vooral de mensen die vermoedens hebben van seksuele intimidatie en misbruik.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant