Versoepeling kunstgrasnorm voetbalseizoen 2019/2020

Dit jaar geldt is de nieuwe kunstgrasnorm voetbalvelden. Deze is samengesteld in overleg met o.a. NOC*NSF, de VSG en de keuringsinstituten.

Op 1 januari 2019 is de nieuwe kunstgrasnorm voetbalvelden in werking getreden. Deze norm is samengesteld in overleg met belanghebbenden zoals NOC*NSF, de VSG, keuringsinstituten en ‘werkgroep 6’ van de NOC*NSF.

 

Het doel van deze norm is om te komen tot één norm voor de kunstgras voetbalvelden. Die velden vallen onder de sectie amateurvoetbal van de KNVB.

2019/2020 overgangsjaar kunstgrasnorm

Onder andere opdrachtgevers en -nemers geven aan onvoldoende voorbereid te zijn op deze nieuwe norm. Alle partijen zijn het eens met het doel van de norm. Zij vragen alleen meer tijd om de kunstgrasvelden aan de norm te laten voldoen. Er is nu afgesproken om het seizoen 2019/2020 te beschouwen als een overgangsjaar. Vanaf het seizoen 2020/2021 zal de norm (NOCNSF-KNVB2-15) leidend zijn.

Certificaat 2018/2019

Op dit moment zitten er nog veel verschillen in de eigenschappen van natuur- en kunstgrasvelden. En die kunnen tot blessures leiden. Er zijn een aantal kunstgrasvelden (nieuw of gerenoveerd) die in het seizoen 2019/2020 zijn aangelegd. De velden die nog niet gecertificeerd zijn kunnen een 2018/2019 certificaat verkrijgen. Deze velden voldoen dan aan de voorlaatste kunstgrasnorm.

Aanvraag certificaat

Clubs kunnen voor hun velden dus voor zo’n certificaat in aanmerking komen. Daarvoor moeten zij contact opnemen met de afdeling accommodatiezaken van de KNVB. Het is raadzaam om als onderwerp even ‘certificering kunstgrasvelden 2019/2020’ aan te geven.

In de mail moet het NOC*NSF-projectnummer staan dat de club bij de registratie van het project heeft ontvangen. De KNVB zal, voor verkrijging van de rapportage van het veld, de communicatie met het betreffende keuringsinstituut delen.

Certificaat is noodzakelijk

De sporttechnische waarden moeten overeenkomen met de waarden die in seizoen 2018/2019 golden. Als dat het geval is, dan geeft de KNVB het certificaat af. Dat is noodzakelijk om wedstrijden onder auspiciën van de KNVB te kunnen spelen. Alle betrokken partijen verwachten overigens dat deze kunstgrasnorm vrij geruisloos zijn intrede zou doen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.