Gedragscode voor top- (maar ook andere) sporters

NOC*NSF heeft een gedragscode opgesteld waaraan alle topsporters zich moeten houden. Met deze gedragscode wil de sportkoepel deze groep voorbeeldsporters – wellicht ten overvloede – wijzen op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die zij dragen. Deze gedragscode is echter ook nuttig voor niet-topsporters.

De topsporters voor wie deze gedragscode is opgesteld, hebben en belangrijke voorbeeldfunctie. Met name voor hen geldt dat ‘een goed voorbeeld, goed doet volgen’.

  1. Een topsporter speelt niet vals en gebruikt geen doping noch verbaal en/of fysiek geweld;
  2. Een topsporter doet niet mee aan matchfixing, wedt nooit op tegenstander(s), nooit op de eigen sport en stelt nooit informatie beschikbaar die kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen;
  3. Een topsporter houdt zich aan de regels, bezoekt voorlichtingsbijeenkomsten over doping en matchfixing van NOC*NSF of de sportbonden, en/of volgt de e-learning programma’s hierover;
  4. Een topsporter met een ‘whereabouts’ verplichting geeft relevante gegevens altijd door aan de Dopingautoriteit of internationale federatie. Hij of zij is verplicht om hier correct aan mee te werken;
  5. Een topsporter meldt direct bij de sportvereniging of sportbond indien hem of haar wordt gevraagd om iets te doen dat tegen het gevoel, normen of waarden ingaat;
  6. Een topsporter meldt (signalen van) dopingovertreding altijd bij het vertrouwenspunt sport of een ander relevant kanaal, ook in geval van benadering om vals te spelen of andere overtredingen;
  7. Een topsporter heeft een voorbeeldfunctie en toont respect voor tegenstander(s), teamgenoten, de scheidsrechter, jury, trainers, toeschouwers en ieder ander;
  8. Een topsporter onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen en maakt nooit onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond of leeftijd;
  9. Een topsporter biedt of neemt nooit gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan van tegenspelers, trainers/coaches, bestuurders of derden, om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant