Bewegingsonderwijs als basisschool kernvak gewenst

Meer dan de helft van de Nederlanders noemt bewegingsonderwijs als belangrijk vak op school, direct na rekenen, taal en sociale vaardigheden. Van alle Nederlanders vindt 86% sporten op school belangrijk en meer dan 75% vindt sporten op school zelfs onmisbaar. Nederland kiest voor sport en bewegen.

NOC*NSF roept de Nederlandse politiek op om bewegingsonderwijs op te nemen als basisschool kernvakDit blijkt uit onderzoek dat GfK onlangs in opdracht van NOC*NSF en Achmea heeft uitgevoerd onder meer dan 3.000 Nederlanders.

Kwaliteit
Uit een nulmeting basisonderwijs van het Mulier Instituut blijkt dat er echter nogal wat af te dingen valt op de kwaliteit en het aantal gymlessen op school. NOC*NSF roept de politiek op om ervoor te zorgen dat alle leerlingen 3 uur bewegingsonderwijs per week krijgen van een vakleerkracht.

Kernvak
Ruim 80% van de Nederlandse bevolking denkt dat kinderen door schoolsport discipline ontwikkelen en meer dan 50% denkt dat schoolsport kinderen meer doelgericht maakt bij het leren. En bijna 80 procent ziet schoolsport een belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van een gezonde leefstijl bij kinderen en meer dan de 50% van de Nederlanders vindt dat bewegingsonderwijs op de basisschool een kernvak moet worden.

Eenduidige cijfers
NOC*NSF en Achmea presenteren aan de vooravond van het Tweede Kamerdebat over het bewegingsonderwijs deze opvallend eenduidige cijfers. Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Er valt veel te winnen met sport. Het is mooi om te constateren dat uit dit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de Nederlanders dit met ons eens is. Er moet een eind komen aan het, door het ministerie van OCW zelf geconstateerde, gebrek aan leskwaliteit en -kwantiteit.”

Vakleerkrachten
Uit het onderzoek blijkt dat 46% van de basisscholen alleen groepsleerkrachten inzet voor het geven van bewegingsonderwijs. De rest van de scholen maakt volledig gebruik van vakleerkrachten (29%) of combineert de inzet van vakleerkrachten met groepsleerkrachten (25%). Groepsleerkrachten met een brede bevoegdheid worden in minder dan een kwart van de scholen ingezet voor bewegingsonderwijs.”

Bevoegde leerkracht
NOC*NSF is het met staatssecretaris Sander Dekker eens als hij schrijft: “De kwaliteit van de gymles staat of valt met de kwaliteit van de onderwijzer(es). Een inspirerende gymles motiveert kinderen om een leefstijl te ontwikkelen waarin regelmatig bewegen vanzelfsprekend is. Het is van groot belang dat die gymles gegeven wordt door een bevlogen en bevoegde leerkracht.”

Oproep
NOC*NSF roept de politiek op om maatregelen te nemen die garanderen dat ieder kind minstens 3 uur per week goed bewegingsonderwijs krijgt. Erik Lenselink: “Kinderen moeten goed leren bewegen in de gymles zodat ze ook op het schoolplein, op straat en bij de sportclub een goede basis hebben om met plezier te sporten en te bewegen.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant