Visuele controle spelerspas en tijdstraf ingevoerd

Met ingang van seizoen 2013/2014 gaan de maatregelen in van het actieplan ‘Tegen geweld, voor sportiviteit’. De invoering van de tijdstraf en de visuele controle spelerspas zijn maatregelen die voor de betrokkenen direct merkbaar zijn. De werking van deze maatregelen is nu voor iedereen glashelder.

Visuele controle spelerspas en tijdstraf ingevoerdVisuele controle van de spelerspassen en de invoering van een tijdstraf bij de eerste gele kaart, gaan een vast onderdeel uitmaken van voetbalwedstrijden.

TijdstrafVoetballers in de B-categorie van het veldvoetbal krijgen voortaan een tijdstraf van tien minuten opgelegd bij de eerste gele kaart. Deze afkoelingsperiode is direct voelbaar voor zowel de speler als het team, dat tien minuten met een speler minder verder moet.

Spelerspas
De controle op het correcte gebruik van de spelerspas is voor verbetering vatbaar. Met ingang van het voetbalseizoen 2013/2014 dienen de aanvoerders van beide teams het wedstrijdformulier te ondertekenen. Met deze ondertekening dragen zij mede de verantwoordelijkheid voor de controle van de spelerspassen en incidenten die zich tijdens de wedstrijd voordoen.

Illegale invallers
Het controleren van de spelerspassen levert voor de wedstrijd wat extra handelingen op maar dan weten alle partijen ook zeker dat er uitsluitend speelgerechtigde spelers in het veld staan. Dankzij de spelerspas kan de scheidsrechter de identiteit van spelers vaststellen, zodat bijvoorbeeld illegale invallers door de mand vallen en niet kunnen spelen. Dat komt een eerlijk competitieverloop ten goede.

Visuele controle spelerspas
Wat houdt de visuele controle spelerspas, voorafgaand en tijdens de wedstrijd precies in? Deze bestaat uit twee delen. Deel 1 vindt voor de wedstrijd plaats. Daar waar gesproken wordt van aanvoerders / leiders geldt dat in het seniorenvoetbal de aanvoerder en in het jeugdvoetbal de leider verantwoordelijk is.

 1. De aanvoerder / leider zorgt ervoor dat hij in het bezit komt van de spelerspassen van zijn team.
 2. Op een door de scheidsrechter te bepalen tijdstip melden de aanvoerders zich met de spelerspassen bij de scheidsrechter. Bij standaardwedstrijden moet de controle vroegtijdig plaatsvinden i.v.m. de voorbereiding (warming-up) van de scheidsrechter.
 3. De leider / aanvoerder van het team overhandigt de spelerspassen van zijn team aan de scheidsrechter.
 4. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerders, spelers en leiders van beide teams de gegevens op het (digitale) wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen.
 5. De aanvoerders / leiders tekenen het (digitale)wedstrijdformulier waarmee zij verklaren dat de spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas, de spelers gerechtigd zijn deel te nemen aan de wedstrijd en er een visuele controle spelerspas heeft plaatsgevonden.
  Deze visuele controle spelerspas wordt uitgevoerd op het veld, direct voorafgaand aan de wedstrijd. De aanvoerder / leider is verantwoordelijk voor een goed verloop van de controle en assisteert de scheidsrechter. De aanwezige wisselspelers worden ook bij de visuele controle betrokken.
 6. De thuisspelende vereniging biedt de scheidsrechter, door tussenkomst van de aanvoerders, gelegenheid de spelerspassen tijdens de wedstrijd in een afgesloten plaats op te bergen, bijvoorbeeld in de bestuurskamer. De aanvoerders regelen dit zodra de visuele controle spelerspas heeft plaatsgevonden.
  Bevindt het speelveld zich op grotere afstand van de bestuurskamer, dan wordt ter plaatse voor een praktische oplossing gekozen door bijvoorbeeld de passen bij de leiders in bewaring te geven.
 7. Als een speler geen geldige spelerspas kan tonen mag hij of zij niet deelnemen aan de wedstrijd.

Deel 2 van de visuele controle vindt na de wedstrijd plaats.

 1. De aanvoerders halen de passen na de wedstrijd weer op en overhandigen deze aan de scheidsrechter. De (visuele) controle na afloop van de wedstrijd vindt plaats in de kleedkamer van de scheidsrechter.
 2. De scheidsrechter controleert aan de hand van de spelerspassen de gegevens van de wisselspelers in het bijzijn van de aanvoerders / leiders en voert een verplichte visuele controle uit in aanwezigheid van de betreffende spelers.
 3. Ook controleert de scheidsrechter in bijzijn van aanvoerders / leiders aan de hand van de passen de gegevens en de relatiecodes die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd naar aanleiding van voorvallen die voor, tijdens en direct na de wedstrijd hebben plaatsgevonden.
 4. Leiders / aanvoerders paraferen vervolgens het (digitale)wedstrijdformulier waarmee zij verklaren aanwezig te zijn geweest bij de (visuele) controle van de spelerspassen en dat zij geen bezwaar maken tegen de aantekeningen op het formulier. Als zij het niet eens zijn met de gang van zaken, kunnen zij dit melden bij de KNVB.
 5. Door ondertekening van het (digitale)wedstrijdformulier verklaart de scheidsrechter alle gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de passen en de visuele controle spelerspas te hebben uitgevoerd.
 6. Vervolgens geeft de scheidsrechter de passen terug aan aanvoerders / leiders.
Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.