Trainerslicentie moet voetbalkwaliteit waarborgen

In het najaar van 2012 heeft de KNVB een reglementswijziging goedgekeurd waarin is bepaald dat, in de door het bestuur aangewezen klassen, de teams dienen te beschikken over een trainer-coach die in het bezit is van een geldige trainerslicentie en als coach staat geregistreerd bij het betreffende team.

Trainerslicentie moet de voetbalkwaliteit gaan waarborgenVoetbalteams dienen vanaf komend voetbalseizoen te beschikken over een vaste trainer-coach met een geldige trainerslicentie.

Wedstrijdformulier
Met ingang van het seizoen 2013/2014 vindt een verscherpte controle plaats op trainerslicenties. Voor aanvang van elke wedstrijd worden de gegevens van de trainer-coach namelijk ingevoerd op het digitale wedstrijdformulier.
Een geldige trainerslicentie wordt door de KNVB gezien als een belangrijk middel om de kwaliteit van het trainersgilde en van het voetballen te waarborgen en te vergroten.

Controle
De bondsvergadering heeft besloten de controle rondom wedstrijden te intensiveren. Het bestuur amateurvoetbal bepaalt jaarlijks op welke klassen artikel 17 van het Algemeen Reglement van toepassing is. Voor het seizoen 2013/’14 zijn hiervoor de volgende klassen aangegeven:

 1. Standaard teams mannen veldvoetbal zaterdag en zondag (met uitzondering van de 6e klasse)
 2. BeNe Liga vrouwen
 3. Topklasse vrouwenvoetbal
 4. Hoofdklassen vrouwenvoetbal

Voor het zaalvoetbal:

 1. Eredivisie en eerste divisie
 2. Topklasse mannen
 3. Eredivisie zaalvoetbal vrouwen

Voor de overige klassen vindt geen controle op trainerslicentie plaats. De gegevens van de aanwezige trainer-coach van een team dienen wel op het digitale wedstrijdformulier (DWF) te worden vermeld.

Aanvragen
Indien een trainer niet in bezit is van een trainerslicentie kan hij of zij hiervoor bij de E-desk van de KNVB een ‘aanvraagformulier trainerslicentie’ aanvragen. Dit formulier dient, vergezeld van de vereiste stukken, ingezonden te worden aan de E-desk in Rotterdam. De kosten voor het afgeven van een trainerslicentie bedragen 70 euro.

Vijf jaar geldig
De afgegeven trainerslicentie is vijf jaar geldig en kan in deze periode worden aangepast aan het meest recent behaalde diploma. De kosten hiervoor bedragen eveneens 70 euro. De trainer krijgt tijdig voor het verstrijken van de einddatum bericht omtrent de verlenging van zijn trainerslicentie.

Bijscholing
Een trainerslicentie wordt alleen verleend indien de betrokken trainer/coach in de voorafgaande vijf jaar minimaal twaalf uur bijscholing heeft gevolgd. De scholingsinstelling dient erkend te zijn door de KNVB en de VVON. Door middel van het overleggen van kopieën van certificaten of andere bewijsstukken, moet worden aangetoond dat aan deze eis is voldaan. Ook een door de KNVB georganiseerde trainersopleiding geldt als erkende scholing.

  Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

  Partners

  SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantClubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te starten