Schikkingsmogelijkheden amateurvoetbal uitgebreid

Voor de behandeling van tuchtzaken in het amateurvoetbal doen zich per 1 juli 2014 (nieuwe seizoen 2014/’15) drie wezenlijke veranderingen voor. Uitbreiding van de schikkingsmogelijkheden is er daar één van. Voortaan komt ook een aantal verenigingsstraffen hiervoor in aanmerking. De KNVB bericht.

Schikkingsmogelijkheden voor het KNVB amateurvoetbal uitgebreidSchikkingsvoorstel
Sinds het voetbalseizoen 2010/2011 kan de KNVB-tuchtcommissie bij een directe rode kaart voor een speler of het wegzenden van de trainer, een schikkingsvoorstel aanbieden. Als betrokkene het voorstel accepteert, is de straf onherroepelijk. In 90% van de gevallen wordt het (huidige) schikkingsvoorstel als ‘aantrekkelijk’ ervaren en direct geaccepteerd.

Veld- en zaalvoetbal
Vanaf komend seizoen zijn meer schikkingsmogelijkheden op meerdere soorten (verenigings-)overtredingen van toepassing. Het gaat bij de veranderingen vanaf 1 juli as. om de behandeling van verenigingsstraffen voor de volgende overtredingen, in zowel het veld- als het zaalvoetbal:

  • het niet opkomen van een elftal of team of het niet spelen van een wedstrijd
  • het niet uitspelen van een wedstrijd vanwege gebrek aan spelers
  • het overtreden van ordemaatregelen
  • het onbevoegd trainen en
  • het laten functioneren van een niet-lid van de KNVB

Eerlijk en efficiënt
Bestuurders, spelers en scheidsrechters ervaren de heldere strafmaat als eerlijk. Ook verenigingen krijgen de keuze om een veelal lagere straf te accepteren. Door de meer uitgebreide schikkingsmogelijkheden ontstaan minder administratie druk, meer efficiency en lagere kosten voor alle betrokken partijen. In de nieuwe situatie is het opstellen en behandelen van een schriftelijk verweer bij acceptatie van het voorstel niet meer nodig.

Verhelderen en vereenvoudigen
De uitbreiding van de schikkingsmogelijkheden past binnen het streven van de KNVB om de afhandeling van de (eenvoudigere) tuchtzaken waar mogelijk te verhelderen en verder te vereenvoudigen. Bovendien kunnen de tuchtorganen zich door deze aanpassing meer gaan focussen op de zware tuchtzaken en vermoedelijke excessen.

Vanzelfsprekend kan een vereniging ook niet akkoord gaan met het schikkingsvoorstel. In dat geval moet zij binnen drie werkdagen een verweerschrift indienen waarop de afdeling tuchtzaken rapportages zal opvragen van alle betrokken partijen. De reguliere procedure rond het schikkingsvoorstel is te vinden in de Handleiding Tuchtzaken Amateurvoetbal.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant