KNVB verenigingspanel eind januari van start

Het KNVB verenigingspanel gaat eind januari 2014 van start. Alle 3.150 voetbalverenigingen hebben dan de mogelijkheid om zich uit te spreken over zaken die in en rondom het amateurvoetbal spelen. Na afloop publiceert de KNVB de onderzoeksresultaten en de mogelijke vervolgstappen.

KNVB verenigingspanelWat is het verenigingspanel?
Per 1 januari 2014 kent de KNVB een vernieuwde structuur amateurvoetbal met als doel om de bestuurlijke besluitvorming, die voortkomt uit de behoeften en ideeën van voetbalverenigingen, efficiënter te laten verlopen. Met het verdwijnen van de regio- en clustervergaderingen biedt het KNVB verenigingspanel alle voetbalverenigingen de mogelijkheid om direct invloed uit te oefenen op de KNVB-besluitvorming.

Stem van de vereniging
Het verenigingspanel is een digitaal programma om bij clubs het draagvlak over beleidsthema’s te peilen. De KNVB stelt vragen over onderwerpen waarover het bestuur amateurvoetbal een besluit moet nemen. Deelname aan het panel biedt de vereniging de kans haar stem te laten horen. Het introductiefilmpje geeft een indruk van de werkwijze.

Mulierinstituut
Het KNVB verenigingspanel is in 1998 opgezet door het Mulierinstituut om de ontwikkelingen in de voetbalsport te kunnen volgen. Om de belangen van de sportsector en voetbalverenigingen te kunnen behartigen is het van belang om goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Hiervoor is actuele en betrouwbare informatie over de situatie binnen de Nederlandse sportverenigingen onmisbaar.

Doorsnee
De verenigingen in het KNVB verenigingspanel moeten een goede afspiegeling vormen van alle Nederlandse voetbalverenigingen. In het panel zitten dan ook grote en kleine verenigingen, clubs gevestigd in grote en kleine gemeenten, etc. Met al deze verenigingen vormt het KNVB verenigingspanel een goede doorsnede van alle Nederlandse voetbalverenigingen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant