Halt en de KNVB gaan nauwer samenwerken

Halt en de KNVB gaan verder samenwerken aan een veiligheidsanalyse van 16 clubs. De betrokkenheid van Halt zal ook nader worden bekeken.

In de tweede helft van 2013 heeft een pilot plaatsgevonden. De stichting Halt en de KNVB ondersteunden hierin drie sportclubs bij het ontwikkelen van een sportief en veilig sportklimaat.

Een analyse van de veiligheid is nuttig om samen met een club de veiligheidssituatie in kaart te brengen. Dat blijkt uit de evaluatie van de pilot van Halt en de KNVB.

Ongewenst gedrag

De emoties die bij sport horen, slaan soms om in onsportief of ongewenst gedrag. Dan doen zich zaken voor zoals diefstal of pestgedrag. Sportclubs willen dit gedrag vroegtijdig stoppen om het veilige karakter van de club te bewaren.

Voor de veiligheidsanalyse van Halt en de KNVB zijn alle betrokkenen in bijeenkomsten met vrijwilligers, jeugdspelers en ouders uitgenodigd. Hierin komen onderwerpen aan bod zoals voorbeeldgedrag en de rol van ouders. Maar ook positief coachen, pesten en agressie en geweld in en rond het veld komen aan de orde.

Elkaar aanspreken

Tijdens de analyse worden ervaringen, vraagstukken en ideeën uitgewisseld. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat men het lastig vond om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.”

“Maar enkele jeugdspelers die bij de pilot betrokken waren, gaven het goede voorbeeld en spraken elkaar aan op pestgedrag”, aldus Bas Bruurmijn, voorzitter van RWB Waalwijk.

Advies

Verenigingen krijgen van Halt en de KNVB advies over verbetering van het sportklimaat. Vervolgens konden zij aan de slag met maatregelen zoals:

het opstellen van een pestprotocol;
vervolgbijeenkomsten over de aanspreekcultuur;
het aanstellen van een contactpersoon veiligheid;
het maken van afspraken met externe partners;
het verbeteren van het pedagogisch handelen van de vrijwilligers maar ook
het betrekken van ouders en jeugdspelers bij het verenigingsbeleid.

Vervolg door KNVB en Halt

Halt voerde deze opdracht uit samen met het ministerie van VWS, het NOC*NSF en de KNVB binnen het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat‘. Dit jaar wordt de samenwerking uitgebreid met een analyse van 16 andere clubs. Vervolgens zal ook worden beoordeeld of, en zo ja hoe, de betrokkenheid van Halt in de toekomst zou kunnen worden vergroot.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.