Halt en de KNVB starten bewustwordingsprogramma

Halt en de KNVB starten bewustwordingsprogramma

Halt en de KNVB bieden vanaf eind oktober 2014 amateurvoetballers de mogelijkheid om via Halt het programma ‘sport- en gedragsinterventie’ te volgen.

 

Van voetballers die het traject netjes afronden, wordt tot maximaal 3 wedstrijden schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf.

Experiment van Halt en de KNVB

Deze samenwerking tussen Halt en de KNVB is nu nog een experiment. Gedurende de looptijd is er ruimte voor 25 voetballers uit district Zuid I en West II van de KNVB.

“Het doel is om voetballers zich bewust te laten worden van het feit dat zij op het veld te ver zijn gegaan”, stelt Hans Spierings, interim-directeur amateurvoetbal bij de KNVB.

Op tijd ingrijpen

Directeur Arina Kruithof van Halt: “Belangrijk is ook om in een vroeg stadium in te grijpen bij grensoverschrijdend gedrag. Want voorkomen moet worden dat dit gedrag verergert. Tijdens het traject bespreken wij daarom met de jongere wat de gevolgen zijn van het gedrag. Daarbij betrekken wij ook de ouders, de club en de gedupeerde(n).”

Programmafases

Het Halt programma gaat spelers tussen 12 en 18 jaar oud volgen die door de tuchtcommissie een schorsing van minstens 7 wedstrijden hebben gekregen. Het programma kent 3 fases:

Er wordt een startgesprek gevoerd en de ouders en de voetballer stellen samen met Halt een profiel van de speler op;

 Vervolgens wordt een excuusgesprek geoefend dat de voetballer moet gaan voeren met degene tegen wie de overtreding is begaan;

De speler evalueert het traject met een Halt medewerker en stelt uiteindelijk een gedragscode voor zichzelf op.

Effectiviteit

Gedurende het experiment kan dit traject niet worden gevolgd door spelers die een schorsing kregen. Halt en de KNVB wil eerst weten hoe effectief het programma is. Pas daarna komen spelers die buitensporig fysiek of verbaal geweld gebruikten, eventueel in aanmerking voor strafvermindering.

Jaarlijks worden zo’n 17.000 gestraften door politie, het Openbaar Ministerie of Buitengewoon opsporingsambtenaren naar Halt verwezen. De ervaring en expertise van Halt wordt nu toegepast om het sportklimaat veiliger te maken.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant