Financiele positie KNVB nader toegelicht

In het artikel ‘Sportbond staat diep in het rood’ van 9 april 2014 beschrijft het AD de financiele positie van een aantal sportbonden. Hoewel de krant focust op de ‘Olympische’ bonden en de KNVB niet heeft benaderd, wordt de bond wel genoemd. De KNVB legt de financiële positie van de bond graag nader uit.

Financiele positie door de KNVB toegelichtGescheiden begrotingen
De secties amateurvoetbal en betaald voetbal kennen gescheiden begrotingen en jaarrekeningen. De sectie betaald voetbal behaalde afgelopen seizoen een positief saldo 2.044.000 euro, hoger dan begroot. Dit resultaat komt voort uit de grote publieke belangstelling bij thuisinterlands, de wedstrijdenreeks van Oranje in Azië, kostenbeheersing en een verbeterde commerciële exploitatie.

Teruggestort
Dit bedrag werd voor het vijfde achtereenvolgende jaar volledig teruggestort als bijdrage in de kosten voor de organisatie van de competitie en arbitrage. De afgelopen jaren werd in dit kader tot nu toe in totaal 12 miljoen euro teruggestort. De voetbalbond wil hiermee bijdragen aan de inspanningen van de clubs om de financiele positie op orde te krijgen.

Amateurvoetbal
De reorganisatie bij de KNVB waar het AD artikel naar verwijst, heeft uitsluitend betrekking op het amateurvoetbal. De reorganisatie is mede ingegeven om het voetbal betaalbaar te houden. De KNVB heeft zich tien jaar ingespannen om de verenigingslasten beheersbaar te houden door de contributie voor de clubs niet te verhogen. Om deze doelstelling te realiseren zijn vrije reserves gebruikt die zijn ingezet voor de ontwikkeling van het meisjes- en vrouwenvoetbal, het zaalvoetbal en het starten van bijvoorbeeld het 35+ en 45+ voetbal.

Stijgende lasten
De sectie amateurvoetbal heeft te maken met structureel stijgende lasten op diverse beleidsterreinen zoals voor ‘sportiviteit en respect’, accommodatiezaken, ICT en het mogelijk maken van gegevensverwerking via het digitale wedstrijdformulier. Deze sectie heeft al aangekondigd een éénmalige contributieverhoging voor de leden te moeten doorvoeren en de kosten voor activiteiten en de organisatie te moeten reduceren om de financiele positie te verbeteren.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant