KNSB in zee met het Instituut Sportrechtspraak ISR

De KNSB is voor een deel van de tuchtrechtspraak in zee gegaan met het Instituut Sportrechtspraak ISR in Amsterdam

De KNSB is definitief aangesloten bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). De Ledenraad van de schaatsenrijders bond heeft hiertoe op 5 februari jl. een statutenwijziging goedgekeurd.

 

Vanaf 5 februari zal het ISR de tuchtzaken over doping, seksuele intimidatie en matchfixing van de KNSB gaan behandelen.

Veel expertise ISR

Het instituut heeft op het gebied van tuchtzaken in de sportwereld al veel expertise opgebouwd en er zijn al 57 sportorganisaties bij aangesloten. De behandeling van bepaalde zaken door het ISR betekent dat de rechtspraak door de KNSB anders wordt ingericht dan tot nu toe het geval was.

Sport overstijgende zaken

De rechtspraak rond zaken die sporttak gerelateerd zijn, zoals diskwalificaties, protesten en bezwaren, blijft zoals deze nu is. Maar geschillen en thema’s die de sport overstijgen zoals doping, matchfixing en seksuele intimidatie, zullen voortaan door het ISR behandeld worden. Deze zaken zijn vaak complexer en vragen om meer expertise in de tuchtrechtspraak.

Eigen commissies

De afhandeling van de meer algemene tuchtzaken en de beslechting van geschillen, is minder complex en kwetsbaar. Daarom zullen deze thema’s door de eigen tucht-,  geschillen- of de beroepscommissie van de KNSB behandeld blijven worden.

Aansluiting is formeel van kracht

De aansluiting bij het ISR is nu door de KNSB vastgelegd in de statuten. Daarmee is de tuchtrechtspraak via het ISR voor alle leden van de bond, op drie onderdelen van kracht geworden. De overeenkomst tussen de KNSB en het ISR is formeel op 5 februari 2018 ingegaan.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant