Kernsport tennis toegevoegd aan Gelderland Sport!

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 11 december jl. tennis tot kernsport uitgeroepen. Atletiek en wandelen, judo, paardensport, volleybal en wielersport zijn eerder al door de provincie als kernsport aangewezen. Een aanwijzing als kernsport betekent dat de provincie deze sporten ondersteunt.

Kernsport tennis toegevoegd in GelderlandTopsportaccommodatie
Gedeputeerde Staten stellen voor om tennis als zesde kernsport toe te voegen aan het programma Gelderland Sport! Tennis behoorde al tot de top tien van de meest kansrijke Gelderse sporten.
Met de plannen van de KNLTB voor een verhuizing van het nationale tenniscentrum naar Buren, zou een topsportaccommodatie van allure binnen de provinciegrenzen worden gevestigd.

Kernsportplan tennis
De KNLTB wil in Buren het nationale tenniscentrum bouwen. Samen met de tennisbond zal voor Gelderland een kernsportplan tennis worden opgesteld waarin aandacht zal zijn voor versterking van de tennis (breedte)sport, talentondersteuning, evenementen, rolstoeltennis en tennis in de buurt.

Rivierenland
Gedeputeerde Jan Markink: “De ontwikkelingen op het gebied van de tennissport in Gelderland zijn aanleiding om tennis als zesde kernsport te willen toevoegen. Tennis was al benoemd tot ‘potentiële’ Gelderse kernsport. Het is mooi dat juist in de regio Rivierenland, waar men qua sportdeelname en bewegen achterblijft, een accommodatie als het Nationaal Tenniscentrum Buren komt.”

Impuls
De verwachting is dat dit niet alleen gunstig is voor de werkgelegenheid maar ook een impuls aan het sporten en bewegen in de regio geeft. Het uiteindelijk doel is om met de inzet van tennis, inwoners van de regio Rivierenland en de rest van Gelderland, meer aan het sporten en bewegen te krijgen.

Programma Gelderland Sport! 2014
Naast het toevoegen van tennis als zesde kernsport aan het programma Gelderland Sport! wordt aan de Provinciale Staten voorgesteld de financiële middelen die nodig zijn voor de realisering van de plannen voor 2014 in de begroting te zetten. Belangrijk daarbij is het toegankelijker maken van breedtesport voor groepen die nu minder sporten en bewegen, het realiseren van meer sportieve buitenruimte en het bijdragen aan de realisering van sportaccommodaties van niveau.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant