Maximale bestuurstermijn door de KNWU genegeerd

Op het KNWU congres is Marcel Wintels voor een nieuwe bestuurstermijn van vier jaar herkozen. Het hoofdbestuur van de KNWU maakte de stemgerechtigden duidelijk dat dit conform de statuten is. Juristen zoals Wil van Megen van de Fifpro en hoogleraar Marjan Olfers bestrijden dit fel.

De kans bestaat dat NOC*NSF tegen dit besluit in het geweer komt. De bestuurstermijn van Wintels duurt nu tot het voorjaar 2020. Hij heeft dan 14 jaar de voorzittershamer in zijn handen gehad.

Code Goed Sportbestuur

Dit druist in tegen de kwaliteitseisen van NOC*NSF waarin een maximale termijn van 12 jaar wordt voorgeschreven. Ook de ‘Code Goed Sportbestuur‘ wordt niet correct nageleefd. Artikel 5.6 in deze code geeft aan dat de maximale benoemingsperiode negen jaar is.

Geen ruimte voor vrije interpretatie

Van Megen: “Een vierde benoeming is sowieso niet mogelijk want daardoor zou de maximale termijn zoals in de statuten is vastgelegd, worden overschreden. De leden kunnen hier nog tegen in opstand komen. Olfers: “De statuten geven geen ruimte voor vrije interpretatie zoals nu gebeurt.”

Schrijnend

Het is schrijnend dat het hoofdbestuur en de stemgerechtigden erkenden dat zij niet weten hoe juridisch met de statuten moet worden omgegaan. Het hoofdbestuur stelde voor om ‘in de geest van de statuten’ te handelen, iets dat juridisch onmogelijk is. De meeste stemgerechtigden volgden blindelings de huidige voorzitter. Het handhaven van de statuten is een zaak waar NOC*NSF maar ook het ministerie van VWS zich over zal buigen.

Beperking van de bestuurstermijn is noodzakelijk

Beperking van de bestuurstermijn van bondsbestuurders is een hot item. De Belgische wetenschapper Arnout Geeraert, die zich heeft toegelegd op ‘good governance’ in sportorganisaties, heeft onlangs aangegeven dat beperking van deze termijn noodzakelijk is omdat een langdurige of onbeperkte zittingsduur, zoals van Sep Blatter en Lamine Diack, tot excessen kan leiden.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant