Watersportverbond beëindigt samenwerking met SRN

Het Watersportverbond beëindigt per 1 juni 2014 de formele samenwerking met de Stichting Recreatietoervaart Nederland (SRN). De opdracht en de financiering van de SRN is afgerond en de ambities die het Watersportverbond heeft komen niet volledig overeen met opvattingen van de SRN.

WatersportverbondHet Watersportverbond kiest voor een eigen positionering en heeft besloten de samenwerking met SRN per 1 juni 2014 te beëindigen.

Vaarwegen
De SRN is in 1995 opgericht door het Watersportverbond, HISWA Vereniging, ANWB en Unie van Waterschappen met de opdracht om te adviseren over inrichtingsaspecten van vaarwegen en subsidies te verstrekken aan gemeenten en provincies. De financieringsopdracht is inmiddels beëindigd.

Vanuit eigen kracht
“Het Watersportverbond is een groot voorstander van samenwerken maar dit kan ook zonder een formeel samenwerkingsverband aan te gaan. De organisaties kunnen vanuit eigen kracht en parallel toewerken naar een goede en gezonde toekomst van de waterrecreatie” aldus bondsdirecteur Maurice Leeser.

Aard van de samenwerking
Voortkomend uit de Toekomstvisie Waterrecreatie 2025 (TW2025) is door de partners besloten om de SRN te transformeren naar de Stichting Waterrecreatie Nederland (SWN) om de ambities te realiseren. Een aantal ontwikkelingen, waaronder de aard van de samenwerking, vormden aanleiding voor het Watersportverbond om zich te beraden op haar positie binnen de SRN en de toekomstige SWN.

Formele beëindiging
Besloten is om de formele samenwerking binnen de SRN per 1 juni 2014 te beëindigen. Tot eind 2014 blijft het Watersportverbond wel participeren in de campagne Varen doe je Samen. Zodra bekend is of en hoe deze campagne verder wordt gecontinueerd, zal het Watersportverbond haar deelname opnieuw overwegen.

Belangenbehartiger watersport
Het Watersportverbond wil, als betrouwbare belangenbehartiger voor 450 watersportorganisaties en circa 100.000 aangesloten sporters, een regiefunctie en een positieve invloed hebben op besluiten over het toervaartnet. Het verbond wil zorgeloos watersporten mogelijk maken en om dit te kunnen wil het haar bewegingsvrijheid behouden om standpunten te kunnen innemen en deze zichtbaar uit te dragen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.