Sportgeneeskunde door CGS als specialisme erkend

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) erkent ‘sportgeneeskunde’ als specialisme en heeft op 11 september jl. tevens besloten hiervoor een register in te stellen. Het CGS heeft minister Edith Schippers van VWS verzocht om de titel ‘sportarts’ als wettelijk erkende specialistentitel aan te merken.

Sportgeneeskunde door CGS als specialisme erkendDe meerwaarde van sportgeneeskunde is het adviseren op het gebied van de belasting en belastbaarheid in relatie tot bewegen en sport.

Wat is het CGS?
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. Vertegenwoordigers van de wetenschappelijke verenigingen en branche-organisaties, voornamelijk artsen, hebben zitting in het CGS.

Besluit sportgeneeskunde
Het CGS heeft minister Edith Schippers verder verzocht om in te stemmen met het Besluit Sportgeneeskunde (pdf). In dit besluit zijn o.m. de eisen voor de opleiding sportgeneeskunde vastgelegd. Verder zal er een specialistenregister voor sportartsen worden ingesteld.

Sportmedische zorg
“Sport en bewegen wordt steeds belangrijker voor de gezondheidszorg en de sportgeneeskunde kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren”, aldus het CGS. “De erkenning van sportgeneeskunde draagt bij aan een kwalitatief hoogstaande en toegankelijke sportmedische zorg. Het CGS ziet een zelfstandige plek voor de sportgeneeskunde in het zorgveld, waarbij de sportarts vooral complementair aan, en in synergie met, de bestaande vakgebieden werkt.”

Meerwaarde van de sportarts
De sportarts werkt samen met andere specialisten in de gezondheidszorg zoals orthopeden, chirurgen, cardiologen, internisten, longartsen, revalidatie- en huisartsen. De meerwaarde van de sportgeneeskunde ligt vooral op het terrein van advisering op het gebied van de belasting en belastbaarheid in relatie tot bewegen en sport.

Adviescommissie
Een speciaal ingestelde adviescommissie liet eerder dit jaar weten dat de sportgeneeskunde op het gebied van kwaliteit, opleiding, wetenschappelijk onderzoek en positionering, in de afgelopen tien jaar een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt en zich heeft ontwikkeld tot een zelfstandig vakgebied met een eigen wetenschapsdomein en wetenschappelijk onderzoek.

    Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

    Partners

    SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant