Positieve beoordeling voor Centra voor Topsport en Onderwijs

De Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO’s) zijn het studiejaar 2012-2013 door heeft onderzoeksbureau Oberon positief beoordeeld. Het ministerie van VWS heeft vorig studiejaar laten onderzoeken hoe het er drie jaar na de oprichting met de CTO’s voorstaat.

De conclusies van het onderzoek zijn kort voor de zomer gepresenteerd en geven aan dat alle vier de CTO’s succesvol zijn. Het CTO-model is daarmee een aanwinst voor de topsport in Nederland. Wel concluderen de onderzoekers dat de afstemming tussen topsport en het onderwijs sterk verbeterd kan worden.

Jeroen Bijl, manager Topsport van NOC*NSF: “Het is een flinke steun in de rug dat dit onafhankelijke onderzoek heeft uitgewezen dat de CTO’s na drie jaar al zo’n succes zijn. De onderzoekers raden aan om op de ingeslagen weg verder te gaan en te werken aan continuïteit en verdere versterking van de kwaliteit.

Het ministerie van VWS is vanaf het begin in 2009 zeer betrokken geweest bij de ontwikkeling van de vier CTO’s die gevestigd zijn in Amsterdam, Eindhoven, Heerenveen en op Papendal. Het ministerie vertrekt een belangrijk deel van de financiering van deze CTO’s.

Minister Schippers heeft de Kamer eind juni via een brief geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek. Ze geeft daarin aan de aanbevelingen serieus te nemen: “Ik ben blij dat het CTO-model goed functioneert. Tegelijkertijd constateert het rapport een aantal aandachtspunten, met name op het terrein van onderwijs. Ik heb de genoemde knelpunten in de aansluiting topsport-onderwijs gedeeld met het ministerie van OCW.”

Over het rapport van Oberon
De opstellers van het rapport: “Wij concluderen dat de implementatie van de CTO’s is geslaagd. In drie jaar is een nieuwe infrastructuur tot stand gebracht die topsporters en talenten in staat stelt sporten, wonen en studeren goed te combineren. De beoogde clustering en bundeling van voorzieningen en faciliteiten voor topsport, gespecialiseerde begeleiding, onderwijs en huisvesting van sporters is op alle CTO’s gerealiseerd.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.