Werkgeversvereniging zwembaden en zwemscholen

Op 1 juli 2016 is de CAO Zwembaden van kracht geworden. De zwembaden en RECRON hebben besloten via een nieuwe werkgeversvereniging zélf partij te worden bij de CAO Zwembaden en zélf de bijbehorende werkzaamheden te gaan verrichten.

De vereniging heet voorlopig ‘Werkgeversvereniging in Zwembaden en Zwemscholen’. Het adviesbureau HS Arbeidsvoorwaarden zal de nieuwe vereniging gaan adviseren en ondersteunen.

Voorlopige bestuur

Het voorlopige bestuur van de werkgeversvereniging wordt gevormd door voorzitter Teun van Etten, secretaris Erwin van Iersel , penningmeester Bruno Giebels en de leden Bert Lavrijsen en Alex Walter. Tijdens de eerste ALV moet de benoeming van het bestuur nog worden bekrachtigd. In eerste instantie zal de nieuwe vereniging zich richten op:

  • uitvoering van de Sociale Agenda van de CAO Zwembaden;
  • Onderhandelen met vakbonden over de nieuwe CAO en de Sociale Agenda, het Sociaal Fonds en het toekomstige pensioenfonds;
  • Lobby gericht op arbeidswet- en regelgeving;
  • Lobby gericht op andere voor zwemondernemers relevante wet- en regelgeving;
  • Informatie en advisering van de leden;
  • Het vormen van een kenniscentrum op basis van de beschikbare informatie.

Oprichting en ALV

De komende weken zal de vereniging definitief worden opgericht en zal een externe partij de het verenigingsmanagement voor haar rekening nemen. Na de oprichting zal de website bereikbaar worden. Hierop kunnen alle zwembaden en zwemscholen zich als lid aanmelden. Momenteel wordt de contributiestructuur bepaalden alle leden worden voor de eerste ALV uitgenodigd.

Opzeggen tot 31 december

Na overleg met RECRON is gebleken dat nog niet alle zwembaden hun lidmaatschap bij RECRON hebben opgezegd. Dit kon uiterlijk tot 15 december maar omdat RECRON na 1 januari deze zwembaden niet meer kan ondersteunen op CAO-gebied, heeft RECRON besloten om de opzeggingstermijn tot 31 december 2016 te verlengen.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant