Atletiekunie heeft accommodatieonderzoek voltooid

De Atletiekunie wordt steeds vaker geconfronteerd met accommodatievraagstukken. Het ontbrak de bond echter aan voldoende kennis om verenigingen op dat gebied te kunnen ondersteunen. Dit was voor de atletiekbond aanleiding om daarnaar onderzoek te gaan doen.

In 2015 heeft de Atletiekunie de aard en type faciliteiten van atletiekverenigingen onderzocht en wat de afspraken zijn op het gebied van eigendom, financiële situatie, voorwaarden en verplichtingen.

193 atletiekaccommodaties

Er zijn in Nederland 296 atletiek- en loopverenigingen en 193 atletiekaccommodaties. Niet iedere atletiekvereniging beschikt dus over een eigen accommodatie. De meeste atletiekaccommodaties liggen in Brabant en Noord-Holland, de minste in Drenthe en Groningen. In Groningen en Friesland is de gemiddelde reisafstand van leden naar de atletiekaccommodatie het langst. In NoordHolland en Flevoland het kortst.

Inzet van expertise

De rondbanen blijken divers te zijn voor wat betreft het type, de lengte en de samenstelling en de voorzieningen voor de technische onderdelen. Accommodaties met een zeslaans baan en een 400 meter, kunststof rondbaan komen het meeste voor. Naar aanleiding van dit onderzoek wil de Atletiekunie meer expertise kunnen inzetten om verenigingen beter te begeleiden bij het ontwerp en de aanleg van banen.

Terugtrekkende overheid

Het eigenaarschap van atletiekaccommodaties is doorgaans verdeeld tussen de gemeente en de vereniging. Veel verenigingen hebben echter te maken met een terugtrekkende overheid (privatisering) ten aanzien van eigendomsrechten van sportaccommodaties. Afspraken hierover dragen niet altijd bij aan optimale samenwerking om de atletiekaccommodatie maatschappelijk optimaal te benutten.

Meer verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor onderhoud en renovatie blijkt gerelateerd aan het eigenaarschap. Hoe omvangrijker het onderhoud, des te minder blijkt dat de verantwoordelijkheid van de club. Het lijkt echter onontkoombaar dat verenigingen voor onderhoud en renovatie steeds meer verantwoordelijkheid op zich zullen moeten nemen.

Ondanks een subsidieregeling is accommodatieverduurzaming voor atletiekclubs nog geen prioriteit. De clubs die wel verduurzamen, doen dat voor LED verlichting, isolatie en zonnecollectorensystemen.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.