Halt en de KNVB gaan nauwer samenwerken

Het afgelopen half jaar heeft een pilot plaatsgevonden waarin Halt en de KNVB drie sportverenigingen ondersteunden bij het ontwikkelen van een sportief en veilig sportklimaat. In de veiligheidsanalyse werd het bestaande beleid van de verenigingen en de sociale en fysieke veiligheid meegenomen.

Stichting Halt en de KNVB gaan nauwer samenwerkenNuttig instrument
Een veiligheidsanalyse is een nuttig instrument om samen met de vereniging de veiligheidssituatie in beeld te brengen en om een advies op maat te kunnen geven. Dat blijkt uit de evaluatie van de pilot die Halt en de KNVB uitvoerden binnen het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’.

Ongewenst gedrag
De emoties die bij sport horen, slaan soms om in onsportief of ongewenst gedrag zoals diefstal op de vereniging en overlastgevend (pest)gedrag. Verenigingen willen deze soort norm- en grensoverschrijdend gedrag vroegtijdig stoppen en het veilige karakter van de sportvereniging bevorderen.

Voorbeeldgedrag
Bij de veiligheidsanalyse van Halt en de KNVB zijn alle verantwoordelijken betrokkenen in afzonderlijke bijeenkomsten met vrijwilligers, jeugdspelers en ouders. Hier komen onderwerpen als voorbeeldgedrag, de rol van ouders, positief coachen, pesten en agressie en geweld in en rond het voetbalveld aan bod. Ook is Halt aanwezig op trainings- en wedstrijddagen en ondersteunt de vereniging bij het betrekken van externe partners bij de pilot.

Elkaar aanspreken
Tijdens de veiligheidsanalyse wisselen betrokkenen ervaringen, vraagstukken en ideeën uit. Dit versterkt de aandacht tussen leden onderling. “Tijdens de bijeenkomsten bleek dat men het lastig vond elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Enkele jeugdspelers die betrokken zijn geweest bij de pilot gaven het goede voorbeeld en spraken elkaar aan op pestgedrag”, aldus Bas Bruurmijn, voorzitter van v.v. RWB Waalwijk.

Advies
Verenigingen krijgen van Halt en de KNVB advies over sportklimaatverbetering zodat zij aan de slag kunnen met maatregelen zoals:

 • het opstellen van een pestprotocol
 • vervolgbijeenkomsten over de aanspreekcultuur
 • het aanstellen van een contactpersoon veiligheid
 • het maken van afspraken met externe partners
 • het verbeteren van het pedagogisch handelen van de vrijwilligers
 • het betrekken van ouders en jeugdspelers bij het verenigingsbeleid.

Vervolg door KNVB en Halt
Halt voerde deze opdracht uit samen met het ministerie van VWS, het NOC*NSF en de KNVB binnen het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat‘. Dit jaar wordt de samenwerking uitgebreid naar een veiligheidsanalyse van zestien andere verenigingen en wordt onderzocht of en hoe de betrokkenheid van Halt in de toekomst zou kunnen worden vergroot.

  Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

  Partners

  SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant