Uniform tuchtsysteem voor spelers voor 2016

“Spelers die zich op en rond het veld misdragen moeten volgens een uniform tuchtsysteem en door een goed georganiseerd tuchtcollege worden vervolgd”, bepleitte Marijke Fleuren namens de werkgroep ‘Naar een veiliger sportklimaat (VSK)’ in de Algemene Vergadering van NOC*NSF.

Uniform tuchtsysteem voor spelers voor 2016Tuchtrecht
Vanuit het actieplan VSK is de afgelopen maanden een beweging op gang gebracht om het belang van tuchtrecht samen met de sportbonden nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Gewenst gedrag moet worden gestimuleerd en ongewenst gedrag aangepakt. Voortrekkers van deze ontwikkeling zijn de KNVB, de KNHB en NOC*NSF.

Gedragsverandering
De essentie van het actieplan is dat iedereen binnen een sportvereniging zich bewust wordt van zijn of haar gedrag. Alleen dan kan er worden gewerkt aan gedragsverandering op en rond het veld. Het programma legt de nadruk op preventie maar waar nodig moet krachtig kunnen worden opgetreden tegen uitwassen. Spelers die zich misdragen moeten consistent en volgens een uniform tuchtsysteem kunnen worden vervolgd en gestraft.

Uniform tuchtsysteem
Een effectief tuchtrecht is een belangrijk onderdeel van het actieplan. Hierin is de ambitie geformuleerd dat alle bonden uiterlijk in 2016 een transparant en uniform tuchtsysteem hebben dat wordt uitgevoerd door een goed georganiseerd tuchtcollege. Op basis van een inventarisatie onder 61 sportbonden en interviews met belanghebbenden en experts, is een toekomstvisie voor 2016 tot stand gekomen. Daarbij gaat het om:

 1. Het creëren van een groter bewustzijn van nut en noodzaak van tuchtrecht
 2. Uniformiteit in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag
 3. Het gezamenlijk formuleren van kwalitateitswaarborgen op het gebied van tuchtrecht
 4. Het faciliteren van bonden bij de implementatie van deze waarborgen
 5. Het inrichten van een expertisepunt op het gebied van tuchtrecht

De bij NOC*NSF aangesloten sportbonden stemden in met de gekozen richting om te komen tot een uniform tuchtrecht binnen de sport. Het ledenberaad van de aangesloten sportbonden wil dat deze vijf onderwerpen worden uitgewerkt, geconcretiseerd en dat hierover nadere voorstellen worden gedaan.

  Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

  Partners

  SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant