Licentie Zwem-ABC Nederlandse zwemlesstandaard

Het Nationaal Platform Zwembaden (NPZ) verscherpt met het Licentie Zwem-ABC haar kwaliteitseisen om ervoor te zorgen dat kindermisbruik bij zwemlesaanbieders tot het verleden gaat behoren. Zwemleraren worden gescreend, moeten in het bezit zijn van een VOG en van de juiste opleiding.

Licentie Zwem-ABC is de Nederlandse zwemlesstandaard van het Nationaal Platform Zwembaden NRZKwaliteit
Het NPZ is een kennisinstituut voor de Nederlandse zwembranche waarbij 1.250 zwemlesaanbieders zijn aangesloten. Om in de toekomst nog het zogeheten Zwem-ABC te mogen uitreiken, moeten zwemlesaanbieders gaan voldoen aan wet- en regelgeving. Daarnaast wil het NPZ met de verscherpte eisen waarborgen dat de kwaliteit van de zwemlessen goed is.

Licentie Zwem-ABC
Op 3 juli jl. ontvingen de eerste 20 lesaanbieders hun ‘Licentie Zwem-ABC’. Daarmee voldoen zij aan de nieuwe kwaliteitscriteria en zijn de eerste zwemlesaanbieders van de in totaal 1.250 die de overstap moeten maken van de huidige erkenning naar het ‘Licentie Zwem-ABC’. Deze licentie waarborgt dat zwemlesaanbieders het Licentie Zwem-ABC bezitten en handelen volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard.

Kwaliteitsverbetering 
Het NPZ streeft naar doorlopende kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. Nu nog wordt er bij een zwembad, -school of -vereniging gecontroleerd of het afzwemmen conform de eisen (de BREZ) verloopt. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als:

  • het voldoen aan wet- en regelgeving
  • de screening van de zwemles gevende
  • het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • het werken volgens de Gedragscode Zwembranche
  • de mate van opleiding van de zwemlesgevende
  • de manier van lesgeven
  • het zicht op de vorderingen van de kinderen voor de ouders
  • de aanwezigheid van een actuele ongevallenregistratie en
  • de aanwezigheid van een klachtenprocedure.

Afzwemnorm
Mervyn Stegers, voorzitter van het NPZ licht de invoering van de Licentie Zwem-ABC toe. “In het verleden bestond er geen landelijke norm voor het afzwemmen. In elke provincie werd op een andere manier afgezwommen. Pas vanaf 1998 bestaat de huidige BREZ en moet iedereen bij het afzwemmen dezelfde vaardigheden beheersen.”

Lesgeefnorm
Nu komt er eenheid in de kwaliteit van de zwemlesaanbieder. Iedere ouder wil dat zijn of haar kind les krijgt van een betrouwbare en goed opgeleide zwemonderwijzer die gescreend is en een VOG heeft. De huidige zwemlesaanbieders krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om zich te conformeren aan de nieuwe kwaliteitseisen. Zwemlesaanbieders die hieraan na die datum niet voldoen, mogen het Zwem-ABC niet meer uitgeven.”

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant