Eindhoven stelt bid voor WK Zwemmen korte baan uit

De gemeente Eindhoven doet op 15 oktober as. geen officieel bid voor de organisatie van de WK korte baan in 2016. In overleg met de KNZB en provincie Noord-Brabant hebben de initiatiefnemers besloten hier dit moment vanaf te zien.

De KNZB, de gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant hebben ter voorbereiding van een bid voor de organisatie van het WK zwemmen 2016 een haalbaarheidstudie gedaan. Hieruit bleek een grote bereidheid van alle stakeholders om een serieus bid uit te brengen. Dit bleek inhoudelijk ook haalbaar en kansrijk.

De financiële opgave van de organisatie van een wereldkampioenschap loopt in de miljoenen. Dit zou gedekt moeten worden door bijdragen van de verschillende overheden (gemeente, provincie en rijk), alsmede door inkomsten vanuit sponsoring en ticketing.

Een vereiste van Wereldzwembond FINA is dat de organiserende stad bij het indienen van een formeel bid tekent voor de organisatie en bijbehorende (financiële) garanties voor het toernooi. Hoewel alle partijen de bereidheid uitspreken zich te willen inspannen voor de gevraagde financiële bijdragen, vergt dit zeker in tijden van bezuinigingen en het huidige economische klimaat, nadere en zorgvuldige besluitvorming.

Hierbij speelt ook nog mee dat het rijksbeleid ten aanzien van topsportevenementen vanwege de politieke wisseling van de wacht is opgeschort. Daarom acht Eindhoven het niet opportuun om op dit moment, zonder definitieve besluitvorming en garanties, een formeel bid in te dienen.

Paul van den Heuvel (initiatiefnemer namens de KNZB) is teleurgesteld: “Natuurlijk hadden we graag verrast met een degelijk bid en de organisatie van het WK in 2016. Maar we hebben aangegeven dat we uitsluitend een bid uitbrengen als alle omstandigheden dit toelaten en dat blijkt niet het geval te zijn.”

Wat wethouder sport Joost Helms van Eindhoven betreft is dit geen afstel maar blijft de gemeente kijken naar kansen voor de nabije toekomst. “Mocht de FINA ons meer tijd gunnen om voor dit WK het financiële plaatje rond te krijgen, dan zullen wij dit serieus bekijken”, aldus Helms.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.Tapwacht reinigt en onderhoudt horeca-installaties van klanten die in geval van een technische storing 24/7 kunnen bellen.