Op weg naar duurzame zwemveiligheid in 2020

Er bestaan maatschappelijk en in de zwembranche zelf zorgen over de kwaliteit van de zwemvaardigheid en -veiligheid van kinderen. Om een duurzame zwemveiligheid te bereiken in Nederland is een aanpak nodig die is gebaseerd op betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek.

Het NPZ|NRZ heeft samen met het NISB en het Mulier Instituut een plan opgesteld om op basis van onderzoek te komen tot duurzame zwemveiligheid in Nederland.Er is momenteel nauwelijks evidence-based kennis beschikbaar over zwemveiligheid en zwemvaardigheid.

Onderzoek ontbreekt

Er bestaat geen landelijk overleg om onderzoek te doen naar duurzame zwemveiligheid en er is nauwelijks onderzoek gedaan naar thema’s als turbocursussen, de startleeftijd voor zwemlessen, diploma’s in relatie tot zwemveiligheid, samenwerkingsvormen met het basisonderwijs en gemeenten alsmede zwemles voor kwetsbare groepen.

Toegankelijkheid van kennis

Verdrinking in Nederland is niet uitgebannen en die problematiek zal de komende jaren niet verbeteren vanwege gemeentelijke bezuinigingen en de instroom van nieuwkomers. Ook bestaat er geen overeenstemming over cijfers m.b.t. zwemongevallen en verdrinkingen, is er geen toereikende structuur om kennis toegankelijk te maken en er voor te zorgen dat die kennis in de praktijk wordt toegepast door zwembaden, ouders en opleiders van zwemleerkrachten.

Verdrinkingsgevallen voorkomen

Er bestaat nu verwarring over het moment waarop kinderen ‘zwemveilig’ zijn. Ook is niet duidelijk in welke mate verdrinkingsgevallen met beter zwemonderwijs voorkomen hadden kunnen worden. De zwemsector is verdeeld over de eisen waaraan het zwemonderwijs en duurzame zwemveiligheid moet voldoen en er dreigt een diploma-wildgroei die kwaliteitsbewaking bemoeilijkt.

Plan van aanpak

Het NPZ | NRZ heeft samen met het NISB en het Mulier Instituut een plan van aanpak opgesteld om tot een evidence based aanpak van het zwemonderwijs te komen. Hierin zijn vier programmalijnen uitgewerkt voor een samenhangende aanpak en de opbouw van een blijvende kennisinfrastructuur:

  1. onderbouwing met praktijkkennis
  2. kwaliteitsverbetering van het zwemonderwijs
  3. monitoring van de kernindicatoren
  4. verspreiding en voorlichting van de onderzoeksuitkomsten

Tijdelijke impuls van de overheid

Om het plan uit te voeren wordt aan de Rijksoverheid gevraagd om de opbouwfase (2016 en 2017) mede te financieren via een tijdelijke impuls zodat de aanpak van zwemonderwijs na 2017 duurzaam is verankerd in programma’s van de zwemsector.

Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant