Aanpak dopingproblematiek Dopingautoriteit en KNWU

De Nederlandse profploegen, de Dopingautoriteit en de KNWU hebben ingezet op een gezamenlijk aanpak, die het vertrouwen in de professionele wielersport en de geloofwaardigheid daarvan weer terug kan winnen bij fans, sponsoren, stakeholders en grote publiek.


Geloofwaardigheid
De Nederlandse werkgevers in de professionele wielersport (KNWU en de Ploegen) willen bouwen aan geloofwaardigheid en vertrouwen. Dat betekent dat er naast de huidige inspanningen in de strijd tegen doping ook nieuwe maatregelen genomen moeten worden met het oog op de toekomst.

De ploegen zullen de screening- en wervingsprocedure van renners op elkaar gaan afstemmen en andere belanghebbenden in de wielersport zoals bonden en dopingautoriteiten, aanmoedigen om de Nederlandse maatregelen te internationaliseren.

Verantwoordelijkheid
Dat betekent dat ten aanzien van het verleden verantwoordelijkheid wordt genomen. Openheid en eerlijkheid is noodzakelijk voor een cultuurverandering. Onderdeel van de gezamenlijke aanpak om te komen tot een geloofwaardige eerlijke sport is dat aan de thans in de professionele sport actieve renners, begeleiders en ploegleiding expliciet gevraagd wordt om over het verleden open en eerlijk te zijn.

Zero tolerance
In twee opzichten wordt het zogenaamde ‘zero tolerance’ beleid gehanteerd:

  1. Renners die ooit langer dan 6 maanden geschorst zijn geweest zullen in de toekomst, uit hoofde van een overtreding van het dopingreglement, niet in dienst worden genomen
  2. De standaard arbeidsovereenkomsten bevatten een bepaling dat het gebruik van dopinggeduide middelen of methoden en andere overtredingen van anti-dopingregels zal worden bestraft met ontslag op staande voet

Voor 1 april 2013 wordt aan alle werknemers een verklaring/vragenlijst voorgelegd die naar waarheid moet worden ingevuld en ondertekend, een zogenaamde ‘verklaring van gedrag’.

Consequenties
De consequenties van de nieuwe gezamenlijke aanpak zijn:

  • Bij dopingsituaties die zich hebben voorgedaan ná 1 januari 2008 zal overeenkomstig staand beleid, direct worden overgegaan tot ontslag, conform geldend regime.
  • Bij situaties van vóór 1 januari 2008 wordt op basis van een verlicht regime een minder verstrekkende sanctie opgelegd. Behoud van de baan is mogelijk, met een op non-actiefstelling gedurende een periode van zes maanden en een inhouding van 3 maanden salaris.
  • Aansluitend heeft de Dopingautoriteit zich bereid verklaard om een schikking te treffen met renners en ander personeel die bereid zijn om volledige openheid van zaken te geven over eventuele dopingovertredingen uit het verleden.
    Daarbij kan een deel van de toepasselijke sanctie worden opgeschort. In gevallen waarin de Dopingautoriteit zelf niet is aangewezen om een schikking te treffen, zal de Dopingautoriteit bemiddelen met de verantwoordelijke antidopingorganisatie.
  • Als betrokkenen die nu onder het verlicht regime zouden vallen aangeven dat geen sprake is geweest van doping betrokkenheid en later zou blijken dat de verklaring niet correct of niet volledig is ingevuld, dan zal ontslag op staande voet volgen en is een terugkeer bij partijen in de Nederlandse wielersport niet meer mogelijk.
    In die gevallen zal bovendien een eventueel opgeschorte tuchtrechtelijke sanctie alsnog ten uitvoer worden gelegd.
Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.De gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant