SGWB leden mochten door KWBN worden geïnformeerd

Vanaf 1 januari 2015 zijn de Nederlandse Wandelsport Bond (NWB) en KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland (KNBLO-NL) gefuseerd. Deze samensmelting heeft geleid tot het ontstaan van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) waarvan de regionale wandelbond SGWB geen lid meer wil zijn.

Leden van de regionale wandelsportvereniging SGWB mochten door KWBN rechtstreeks worden geïnformeerd.Opzegging
Nadat de fusie van de twee landelijke wandelbonden zegde een regionale wandelvereniging, de Sticht Gooise Wandelsport Bond (SGWB) met circa 9.000 leden, zijn lidmaatschap op. Hierop informeerde de KWBN op 18 november 2014 een aantal leden van deze regionale vereniging over het gevolg van de opzegging van het lidmaatschap, namelijk dat deze leden niet langer het landelijke blad zullen ontvangen en geen korting zullen krijgen op activiteiten van de gefuseerde landelijke bond.

Kort geding
Een vrij groot aantal van de leden zegde in reactie op deze informatie, het lidmaatschap van de SGWB op. Hierover was de SGWB ‘not amused’. Deze regionale vereniging achtte het onrechtmatig dat de KWBN de leden rechtstreeks heeft benaderd maar de rechter oordeelde dat dit niet het geval was n.a.v. een kort geding op 12 december 2014.

Wandelen en het Landelijk Wandelprogramma
Wandelaars hebben de mogelijkheid om lid te worden van een regionale wandelsportbond en daarnaast, of in plaats daarvan, rechtstreeks van de nu KWBN. Omdat de SGWB lid was van de vroegere NWB, ontvingen wandelaars het blad ‘Wandelen’ en het Landelijk Wandelprogramma (LWP), een uitgave van de NWB en de KNBLO. In dit LWP worden aangesloten wandelaars geïnformeerd over wandeltochten en evenementen waaraan zij met korting kunnen deelnemen.

Begrijpelijk
Bij gebreke van voldoende tijdige voorlichting door de SGWB, oordeelde de rechter dat het begrijpelijk is “dat de NWB heeft gemeend die informatie zelf te moeten verstrekken.” Ook het gebruik van de ledenbestanden van de SGWB “kan de NWB niet worden tegengeworpen nu aannemelijk is dat de SGWB-leden ook gebonden zijn aan de statuten en reglementen van de NWB. De vorderingen van SGWB zijn afgewezen.


Please follow and like us:
error
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

SportStroom helpt clubs mede bij het financieren en de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Maar ook bij het aanvragen van subsidies.PIN Voorschot zorgt simpel en snel voor extra geld voor uw sportclub. U lost dagelijks automatisch en ongemerkt een vast percentage van uw PIN-omzet af.Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitant