Quick-Tennis moet tennisleraar 53.000 euro betalen

Tennisleraar X is op 1 april 1998 gaan werken als tennisleraar bij Quick-Tennis. Zijn huidige salaris bedraagt € 2.039,77 bruto per maand. X is in 2011 gedurende een aantal maanden wegens ernstige psychische problemen uitgevallen en heeft na terugkeer nooit meer zijn lessen ‘teruggekregen’.

Tennisvereniging Quick-Tennis moet tennisleraar 53.000 euro schadevergoeding betalenArbeidsovereenkomst 
In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat “Het aantal lesuren en de werktijden zullen in overleg tussen het dagelijks bestuur en de werknemer voor aanvang van het zomer- en winterseizoen definitief worden vastgesteld. Op jaarbasis zal gemiddeld ten minste 20 lesuren per week worden uitbetaald, gedurende 17 weken tijdens het zomerseizoen en 20 weken tijdens het winterseizoen.”

Non-actief
Zijn collega Z heeft de lessen van X overgenomen. Sinds de ziekteperiode van X is sprake van een verstoorde relatie tussen de trainers en Quick-Tennis heeft X met ingang van 17 februari 2014 op non-actief gesteld. X heeft verweer gevoerd, en indien toch tot ontbinding wordt overgegaan, vergoeding verzocht gebaseerd op de kantonrechtersformule.

Verstoord
X heeft gestreden voor behoud van zijn baan maar de kantonrechter ziet daartoe geen reële mogelijkheid. De verhoudingen zijn te lang en te vergaand verstoord voor een kansvolle terugkeer en de kantonrechter gaat tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over. Met de fictieve opzegtermijn van drie maanden zal, nu die zich niet verdraagt met een beëindiging middels ontbinding op korte termijn, geen rekening worden gehouden. De ontbinding zal worden uitgesproken per 1 mei 2014.

Factor C=2
Van door Quick-Tennis gesuggereerd disfunctioneren van X is niet gebleken en de verstoorde relatie tussen de trainers kon in belangrijke mate (blijven) bestaan door niet adequaat handelen van het bestuur. Nu het bestuur een (verdere) verstoring van haar relatie met X door de non-actiefstelling heeft geforceerd, zal de kantonrechter een door Quick-Tennis aan X te betalen vergoeding bepalen. Daarbij zal de kantonrechtersformule worden gebruikt, waarbij aan de factor C=2 punten zal worden toegekend.

Oordeel
De Kantonrechter stelt partijen in kennis van het voornemen de arbeidsovereenkomst te ontbinden met ingang van 1 mei 2014, onder toekenning van een door Quick-Tennis aan tennisleraar X te betalen vergoeding ten bedrage van 52.870,80 euro bruto.

Please follow and like us:
Op de hoogte blijven? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief!

Partners

Clubbier helpt sportclubs om een inkoopcollectief voor tapbier te startenDe gemeente Zeewolde als oneerlijke concurrent en jachthaven exploitantMet het programma Taakie vindt u snel de juiste vrijwilliger voor de juiste taak of functie bij u op de club.